www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 37 - júl 2018
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                                   

19. júl 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. V programe rokovania je zaradených sedem stanovísk výboru. Jedná sa o materiály k Rodovej rovnosti v digitálnej oblasti, Ochrane pracovníkov pred karcinogénmi alebo mutagénmi pri práci, Boji proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, Prístupu k sociálnej ochrane, Revízii vízového kódexu, ale aj k Európskemu orgánu práce.

18. júl 2018

►Informácia pre predsedov ZO združených v SOZ ZaSS!

Dnes bola poštou odoslaná na adresy ZO veľmi dôležitá korešpondencia s tlačivom na Štatistiku o zložení ZO a výborov ZO aj s počtom zamestnancov zariadení, v ktorých pôsobia. Prosíme Vás, o dodržanie stanoveného termínu 17.8.2018. Je to veľmi dôležité z dôvodu odvodov na KOZ SR, ale aj s prípravou VIII. zjazdu SOZ ZaSS, ktorý sa bude konať  v máji 2020. Po prihlásení na webovú stránku zväzu v časti Informácie pre predsedov nájdete tlačivo aj so sprievodným listom.

17. júl 2018

►Vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, návštevníci našej webovej stránky,

dávame Vám do pozornosti  aktivitu Odborového zväzu KOVO - Petíciu za vyhlásenie referenda k zastropovaniu odchodu do dôchodku. Ak Vás oslovil text petície a máte záujem ju podporiť vytlačte si Petičný hárok a dôsledne ho vyplňte.  Máte možnosť poslať vyplnené hárky poštou, alebo doniesť osobne na OZ KOVO, Miletičova 24, 815 70 Bratislava.  Ďakujeme Vám vopred za podporu a ochotu pomôcť so zbieraním podpisov. Je to téma, ktorá sa skôr, či neskôr dotkne nás všetkých!          PETÍCIA ZA VYHLÁSENIE REFERENDA.

16. júl 2018

V dňoch 5.10.-7.10.2018 sa bude konať XI. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev v Starej Turej. Dávame do pozornosti všetkým, ktorí majú záujem zúčastniť sa aktívne tejto veľmi obľúbenej akcie, aby sa prihlásili. Propozície XI. ročníka volejbalového turnaja zmiešaných družstiev v Starej Turej a Prihláška WORD a Prihláška PDF.

13. júl 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastnil pracovného stretnutia s viceprezidentkou M. Uhlerovou v zasadačke KOZ SR k spracovaniu stanoviska k návrhu zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a ďalšími zástupcami OZ. Stanovisko v rámci MPK je uvedené v prílohe. PRÍLOHA.

11. júl 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dnes predpoludním rokovania skupiny II. EHSV zástupcov zamestnancov v Bruseli. Následne sa zúčastní dvojdňového rokovania 536. Plenárnej schôdze EHSV, ktorá prerokuje 26 stanovísk výboru k Nariadeniam, Smerniciam a Oznámeniam EK, ER a EP. V diskusii v prvý deň rokovania vystúpi podpredseda EK zodpovedný za energetickú úniu p. Maroš Šefčovič. Diskutovať sa bude o modernizácii európskeho hospodárstva, decentralizovaných dodávkach energie, udržateľnej doprave a o regionálnom hospodárskom rozvoji. Členovia EHSV zo SR sa stretnú s eurokomisárom pred popoludňajším rokovaním vo VIP salóne v budove Charlemange.   V ďalšom programe je zaradené vystúpenie rakúskeho spolkového ministra pre záležitosti EÚ, umenie, kultúru a médiá p. Gernota Blűmela na tému Prezentácie priorít rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ.

10. júl 2018

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnik zväzu Mgr. E. Paradi sa dnes zúčastnia kolektívneho vyjednávania  kolektívnej zmluvy v Národnej transfúznej službe SR v Bratislave.

9. júl 2018

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia,

dávame Vám do pozornosti materiál „Výkon činnosti zástupcov zamestnancov v novom právnom stave“, ktorý si môžete prečítať na webovej stránke zväzu po prihlásení v časti Informácie pre predsedov. Pracujeme na ucelenej verzii materiálu k OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NOVÉHO ZÁKONA č. 18/2018 Z. z., časová verzia predpisu je účinná od 25.5.2018.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová