www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu SOZ ZaSS
č.18 - november 2016

 
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
2. december 2016 ►V priestoroch NÚSCH v Bratislave sa o 10.30 h uskutoční kolektívne vyjednávanie o Dodatku č. 8 s Asociáciou štátnych nemocníc SR. Za SOZ ZaSS sa ho zúčastnia vyjednávači.

1. december 2016

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 13.00 h podpisovania KZVS pre VS a ŠS na rok 2017 na Úrade vlády SR. Texty podpísaných KZVS po podpise všetkých signatárov budú zverejnené v plnom znení v našom IB a na našej webovej stránke. Súčasťou slávnostného aktu bude aj podpísanie Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. INFORMÁCIA.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia pracovného stretnutia na MZ SR v Bratislave k projektu „Urgentné príjmy“.

 >  HORE  <