www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Úvodná konfer. 20.-21.10.14
Pozvánka na úvodnú konferenciu.
Správa z úvodnej konferencie