www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Pozvánka - OTVÁRACIA KONFERENCIA 13.2.2013
Projekt číslo: 2012/104583
 

Pre základné odborové organizácie SOZ ZaSS združené v ANS
a ostatné lôžkové prípadne iné zdravotnícke zariadenia s pôsobnosťou na území SR,
poskytujúce zdravotnú starostlivosť

 

  Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

  Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (ďalej len „SOZ ZaSS“) získal na obdobie január 2013 až apríl 2014 finančný grant z Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2009-2014, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg - Innovation Norway na projekt s názvom „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“.

  Projekt má vzdelávací charakter, pričom hlavné vzdelávacie aktivity projektu sú zamerané na vzdelávanie funkcionárov nemocníc, ktoré sú združené v Asociácii nemocníc Slovenska. Jednotlivé aktivity vychádzajú z potreby SOZ ZaSS získať dlhodobo perspektívnych a problematiky znalých funkcionárov, schopných kolektívne vyjednávať nielen na úrovni svojej základnej odborovej organizácie, ale perspektívne fungovať aj na úrovni SOZ ZaSS.
Za prínos projektu pokladáme predovšetkým skvalitnenie sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi za účelom vyjednania kvalitnej kolektívnej zmluvy pre zamestnancov nemocníc.

Otváracia konferencia k projektu, na ktorú by sme Vás radi srdečne pozvali, sa bude konať

13. februára 2013 od 10.00 hod. v hoteli FALKENSTEINER,
Pilárikova ul. 5, Bratislava.

  Obsahom konferencie bude informovať účastníkov o hlavnej myšlienke projektu, jeho podstate a cieľoch a zhodnotenie doterajšieho priebehu sociálneho dialógu. Účastníkom konferencie tiež predložíme vízie a očakávania projektu.


S pozdravom

Mgr. Anton Szalay
predseda SOZ ZaSS

 


Projektový manažér: PhDr. Margita VITÁLOŠOVÁ  (tel.: 02/ 502 40 254)