www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
1.Modul 19.-20.3./ 22.-23.4.13
Pozvánka - 1.Modul 19.-20.3.2013 Kežmarské Žľaby
Správa z 1.vzdelávacieho modulu 19.-20.3.2013 Kežmarské Žľaby
Pozvánka - 1.Modul 22.-23.4.2013 Piešťany
Správa z 1.vzdelávacieho modulu 22.-23.4.2013 Piešťany