www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
3.M 21.-22.10./18.-19.11.13
Pozvánka - 3.Modul 21.-22.10.2013 Kežmarské Žľaby
Pozvánka - 3.Modul 18.-19.11.2013 Piešťany
Správa z 3.vzdelávacieho modulu 21.-22.10. a 18.-19.11.2013