www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
4.Modul 20.-21.1./24.-25.2.14
Pozvánka - 4.Modul 20.-21.1.2014 Kežmarské Žľaby
Pozvánka - 4.Modul 24.-25.2.2014 Piešťany
Tlačová správa zo 4.vzdelávacieho modulu 20.-21.1.2014 Kežmarské Žľaby
Tlačová správa zo 4.vzdelávacieho modulu 24.-25.2.2014 Piešťany