www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Pozvánka - 4.Modul 20.-21.1.2014 Kežmarské Žľaby

 

Projekt číslo: 2012/104583
 

Základné odborové organizácie SOZ ZaSS

Zdravotnícke lôžkové zariadenia s pôsobnosťou na území
Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja

 

   Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

  Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb v rámci   projektu  „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“  financovaného prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg - Innovation Norway, Vás pozýva na

4. vzdelávací modul
„Dôstojná práca a bezpečnosť práce“,

ktorý sa  bude konať 
v dňoch 20. – 21. januára 2014 zo začiatkom o 13.00 h
v rekreačnom zariadení OZ školstva a vedy na Slovensku CROCUS Kežmarské Žľaby.

Program bude rozdelený na 3 bloky:

  1. blok – Dôstojná práca a základné pracovné normy MOP, ratifikované dokumenty SR
  2. blok – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  3. blok – Pracovné podmienky – zamestnanosť – odborové a zamestnanecké práva

 

UPOZORNENIE:

  • Centrum je situované v osade Kežmarské Žľaby, ktorá leží približne 4 km severovýchodne od Tatranskej  Lomnice,  smerom na  Tatranskú  Kotlinu  a Ždiar (www.centrumzlaby.sk)
  • Obed pre pozvaných účastníkov je od 12.00h
  • Všetky náklady hradí SOZ ZaSS z prostriedkov projektu
  • Odporúčame predsedom ZO delegovať na seminár ambicióznych mladých funkcionárov, ktorí majú záujem o prácu v odboroch
  • Svoju účasť prosíme nahlásiť e-mailom: vitalosova@sozzass.sk alebo telefonicky: 02/ 50 24 02 54 alebo návratkou na webovej stránke SOZ ZaSS.


S pozdravom

Mgr. Anton Szalay
predseda SOZ ZaSS

 

 

 


Projektový manažér: PhDr. Margita VITÁLOŠOVÁ  (tel.: 02/ 502 40 254)