www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Pozvánka - 4.Modul 24.-25.2.2014 Piešťany

 

Projekt číslo: 2012/104583
 

Základné odborové organizácie SOZ ZaSS

Zdravotnícke lôžkové zariadenia s pôsobnosťou na území
Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja

NÁVRATKA / POTVRDENIE ÚČASTI / R.S.V.P. >>>>

   Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

  Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb v rámci   projektu  „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“  financovaného prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg - Innovation Norway, Vás pozýva na

4. vzdelávací modul
„Dôstojná práca a bezpečnosť práce“,

ktorý sa  bude konať 
v dňoch 24. – 25.februára 2014 zo začiatkom o 13.00 h
v Penzióne Hellene Hlboká č. 98 v Piešťanoch.

Program bude rozdelený na 3 bloky:

  1. blok – Dôstojná práca a základné pracovné normy MOP, ratifikované dokumenty SR
  2. blok – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  3. blok – Pracovné podmienky – zamestnanosť – odborové a zamestnanecké práva

UPOZORNENIE:

  • Penzión sa nachádza pri Zimnom štadióne, oproti Hotelu SOREA (www.hellene.sk/). Zo SAD a ŽSR autobus č. 4
  • Obed pre pozvaných účastníkov je od 12.00h
  • Všetky náklady hradí SOZ ZaSS z prostriedkov projektu
  • Odporúčame predsedom ZO delegovať na seminár ambicióznych mladých funkcionárov, ktorí majú záujem o prácu v odboroch
  • Svoju účasť prosíme nahlásiť e-mailom: vitalosova@sozzass.sk alebo telefonicky: 02/ 50 24 02 54 alebo návratkou na webovej stránke SOZ ZaSS.


S pozdravom

Mgr. Anton Szalay
predseda SOZ ZaSS

 

NÁVRATKA / POTVRDENIE ÚČASTI / R.S.V.P. >>>>

Pozvánka vo formáte PDF  - download >>>


Projektový manažér: PhDr. Margita VITÁLOŠOVÁ  (tel.: 02/ 502 40 254)
Asistent: PhDr. Eva SÝKOROVÁ (tel.: 02/ 502 40 298)
Manažér vzdelávania: Mgr. Ľudmila PAZDEROVÁ (02/ 502 40 267)
Finančný a online manažér: p. Michal SERBÍN  (02/ 502 40 246)


 ▲▲▲   > HORE <

 ◄◄ ◄  > Späť na úvod <