www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Záverečná konfer. 2.-3.4.14
Pozvánka - ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA 2.-3.4.2014
Tlačová správa zo záverečnej konferencie