www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Pozvánka - ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA 2.-3.4.2014
Projekt číslo: 2012/104583
 

Pre základné odborové organizácie SOZ ZaSS
združené v ANS a účastníkov vzdelávacích modulov

NÁVRATKA / POTVRDENIE ÚČASTI / R.S.V.P. >>>>

Pozvánka vo formáte PDF- download >>>>

   Vážení predsedovia základných odborových organizácií a účastníci vzdelávacích modulov,

   Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb získal na obdobie január 2013 až jún 2014 finančný grant z Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2009-2014, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg - Innovation Norway na projekt s názvom „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“, ktorý sa končí.
    Záverečná  konferencia projektu, na ktorú by sme Vás radi srdečne pozvali, sa bude konať

2. - 3. apríla 2014, od 15.00 hod. v hoteli Plus v Bratislava.

   Obsahom konferencie bude hodnotenie projektu z pohľadu SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb, Asociácie nemocníc Slovenska a účastníkov vzdelávacích aktivít. Zároveň budú prezentované aj skúsenosti z kolektívneho vyjednávania v Nórsku a Českej republike.
 


S pozdravom

Mgr. Anton Szalay
predseda SOZ ZaSS

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

  • hotel sa nachádza na Bulharskej ul. č. 72 Bratislava, www.hotelyplus.sk.
  • Trolejbusový spoj MHD  č. 204 od Slovnaft Arény po ukončení KP ZO, z hlavnej stanice trolejbus č. 201 a prestup na č.204 na Račianskom mýte, z Autobusovej stanice trolejbus č. 205
  • Ubytovanie pre pozvaných účastníkov je zabezpečené v hoteli Plus
  • Všetky náklady hradí SOZ ZaSS z prostriedkov projektu
  • Svoju účasť prosíme nahlásiť e-mailom: vitalosova@sozzass.sk alebo telefonicky: 02 502 40 254 alebo návratkou na webovej stránke SOZ ZaSS do 24.3.2014.
     

 

NÁVRATKA / POTVRDENIE ÚČASTI / R.S.V.P. >>>>

Pozvánka vo formáte PDF- download >>>>


Projektový manažér: PhDr. Margita VITÁLOŠOVÁ  (tel.: 02/ 502 40 254)
Asistent: PhDr. Eva SÝKOROVÁ (tel.: 02/ 502 40 298)
Manažér vzdelávania: Mgr. Ľudmila PAZDEROVÁ (02/ 502 40 267)
Finančný a online manažér: p. Michal SERBÍN  (02/ 502 40 246)


 ▲▲▲   > HORE <

 ◄◄ ◄  > Späť na úvod <