www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
2011
Január 2011
Február 2011
Marec 2011
Apríl 2011
Jún 2011
Júl 2011
August 2011
September 2011
Október 2011
November 2011
December 2011