www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Júl 2011

28.júl 2011 -  Prezident republiky SR podpísal novelu Zákonníka práce, ktorý bude účinný od 1. septembra 2011. Neakceptoval tak pripomienky k pracovnému kódexu, ktoré zástupcovia KOZ SR na rokovaní s ním predložili. Zásadné zmeny prinesieme pre potreby ZO v nasledujúcich dňoch.

Upozornenie: V  podkapitole Kontakty dávame do pozornosti zmenu telefonického kontaktu na p. R. Krajčovičovú, ktorú zastihnete na 02/50240 321 a na Mgr. E. Sýkorovú na 02/50240 258.

26.júl 2011 -  Dnes sa na MPSVR SR uskutoční rozporové konanie k návrhu zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti (super hrubá mzda). Obhajovať svoje pripomienky pôjdu zástupcovia KOZ SR. Stanovisko KOZ SR. Rozporové konanie sa skončilo zotrvaním na stanoviskách ako KOZ SR, tak i predkladateľa zákona, čiže MPSVR SR. Návrh zákona bude postúpený na rokovanie HSR SR na 8. augusta 2011 s množstvom neodstránených rozporov.

25.júl 2011 -  Rokovanie o KZVS s ANS budú pokračovať pred sprostredkovateľom. Po dohode sociálnych partnerov sa ním stala JUDr. Nataša Kučerová z Košíc. O dátume, mieste a čase rokovania poskytneme informácie ihneď po dohode so sprostredkovateľkou.

V rokovaní o KZVS s AFN SR sa postupuje obdobne. V tomto prípade však musí určiť sprostredkovateľa MPSVR SR na základe požiadavky SOZ ZaSS a LOZ. Listom nám MPSVR SR oznámilo  meno určeného sprostredkovateľa, ktorým je JUDr. Juraj Ševcech.

22.júl 2011 - Zasiahla nás smutná správa. Dňa 20.júla 2011 nás nečakane navždy opustil člen VV SOZ ZaSS za Nitriansky kraj MUDr. Eduard Šebo. Náhla mozgová príhoda spôsobila jeho odchod od rodiny, najbližších, spolupracovníkov vo veku 57 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v sobotu 23.júla 2011 od 11,30 h. na katolíckom cintoríne v Komárne. Česť jeho pamiatke.

21.júl 2011 -  V Bratislave sa zídu na svoje druhé rokovanie v tomto volebnom období členovia VV SOZ ZaSS. V rozsiahlom programe sú zaradené mimo iného i okruhy : - minimálna mzda pre rok 2012, - KV o KZVS pre ŠS a VS na rok 2012, - Aktuálny stav rokovaní o KZVS s ANS a AFN SR, - postup KOZ SR po schválení Zákonníka práce v NR SR, - Príprava rokovania zástupcov ZO z kúpeľov a ich medzinárodná akcia so zástupcami z ČR a Rakúska, - Príprava spoločného stretnutia výkonných výborov SOZ ZaSS a OSZaSP ČR, - Závery rokovania komisie mladých pri VV a príprava ich stretnutia a mnoho ďalších tém. Dnešného rokovania v úvode sa zúčastnia aj predseda LOZ MUDr. M. Kollár a prezidentka SKSAPA PhDr. M. Lévyová.

20.júl 2011 - Dnes budú odoslané predsedníčke vlády a sociálnym partnerom návrhy KZVS pre VS a ŠS pre rok 2012. Návrhy obsahujú mimo iného i skrátenie pracovnej doby, vyššiu výmeru dovolenky a valorizáciu platov od 1.1. 2012 o 10%. Prvé kolo vyjednávania by sa malo uskutočniť v septembri po schválení vyjednávačov za stranu vlády, VÚC a ZMOS. 

15.júl 2011 -  V pondelok 18. júla sa uskutoční rokovanie zástupcov Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR. Prerokujú závery kolektívneho vyjednávania KZVS na rok 2011, kde neprišlo k dohode zvyšovania platov pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej a štátnej službe. Prerokujú Návrhy oboch KZVS pre rok 2012, ktoré budú odoslané premiérke vlády a tiež všetkých sociálnym partnerom s cieľom uskutočniť prvé kolo vyjednávania v septembri 2011. Vedenie KOZ SR podá informácie o ďalších krokoch po schválení ZP v NR SR a tiež sa budú venovať problematike zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (super hrubá mzda), ktorý je v pripomienkovom konaní. 

13.júl 2011 -   Dnes krátko pred trinástou hodinou poslanci NR SR schválili novelu Zákonníka práce. S počtu prezentovaných 144 poslancov hlasovalo za prijatie 74 a proti bolo 70 poslancov. Nehlasovali poslanci "obyčajní ľudia" ktorých predstaviteľ I. Matovič sa vystatoval tým, že budú hlasovať proti v prípade neschválenia ich návrhov. I cez skutočnosť, že budú proti, nehlasovali, čím spriechodnili prijatie ZP. Pravdepodobný postup KOZ SR bude taký, že sa obrátime na prezidenta republiky so žiadosťou, aby novelu ZP nepodpísal. Tá sa musí následne vrátiť do NR SR na ďalšie prerokovanie a prelomenie veta prezidenta. Takže účinnosť novely nemusí platiť od 1. septembra 2011, ako je schválené.  

12.júl 2011 -  Včera prebiehala do večerných hodín a dnes pokračuje rozprava k novele Zákonníka práce v pléne NR SR. Poslanci by mali pristúpiť k hlasovaniu o svojich pozmeňujúcich návrhoch a následne aj o celkovom zákone. Bolo predložených množstvo pozmeňujúcich návrhov zo strany koaličných poslancov, ale aj opozície. Rozprava bola ukončená krátko pred obedom. Zajtra predpoludním (asi o 10,00 h.) sa bude po dohode poslancov NR SR hlasovať v pléne.  

7.júl 2011 -  Dnes na pravé poludnie sa zídu zástupcovia vlády, VÚC, ZMOS a zástupcovia zamestnancov na MPSVR SR na kolektívnom vyjednávaní o zvýšení platových taríf pre zamestnancov v štátnej službe a pracujúcich vo verejnom záujme. Rokovanie sa uskutoční na základe textu KZVS pre rok 2011. Sociálni partneri na rokovaní nedospeli k dohode, t.j. v tomto roku sa valorizácia platov neuskutoční. Informácia.

4.júl 2011 - Predseda zväzu osobne podporil pokojnú demonštráciu za zachovanie nemocníc hornej Nitry, ktorá sa dnes od 10,30 h. uskutočnila pred MZ SR v Bratislave. Primátori a starostovia miest a obcí spoločne s občanmi, zamestnancami zo 48 obcí a 4 miest tohto regiónu prišli odovzdať petíciu za zachovanie oddelení v nemocniciach. Nikto z vedenia MZ SR však nepredstúpil pred občanov, asi opäť čakajú na voľby, vtedy je občan dôležitý, aby im odovzdal svoj hlas. Vyjadrujeme plnú podporu demonštrujúcim.