www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Bratislava, školenie k novele Zákonníka práce.
2013-01-21   Bratislava, školenie k novele Zákonníka práce.

21.1.2013 od10.00 h sa konalo v Bratislave školenie k novele Zákonníka práce. Lektorkou školenia je JUDr. Zlata SASKÁ, ďalej sa z úradu zväzu školenie zúčastnili Ing. Daniela Pochybová, JUDr. Magdaléna Laufiková, Michal Serbín, Renáta Krajčovičová, Mgr. Ľudmila Pazderová.