www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Košice, školenie k novele Zákonníka práce.
2013-01-24   Košice, školenie k novele Zákonníka práce.

23.1.2013 od10.00 h sa konalo v Košiciach školenie k novele Zákonníka práce. Lektorkou školenia je JUDr. Zlata SASKÁ, ďalej sa z úradu zväzu školenie zúčastnili Ing. Daniela Pochybová, Michal Serbín.