www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
30.4.2013 stretnutie predsedov ZO ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a TTSK vo Viedni v rámci programu Trh práce+
2013-04-30   30.4.2013 stretnutie predsedov ZO ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a TTSK vo Viedni v rámci programu Trh práce+

Pracovného stretnutia predsedov ZO ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja v rámci spoločného projektu OGB Rakúsko a KOZ SR Trh práce+ vo Viedni sa dnes zúčastnia - p. predseda zväzu Mgr. A. Szalay, PhDr. M. Vitálošová a 8 predsedov ZO SOZ ZaSS.