www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Konferencia "Porovnanie podmienok a výmena skúsenosti so sociálným dialógom v oblasti hygienickej služby v ČR a verejného zdravotníctva v SR".
2013-09-26   Konferencia "Porovnanie podmienok a výmena skúsenosti so sociálným dialógom v oblasti hygienickej služby v ČR a verejného zdravotníctva v SR".

V dňoch 26. a 27. 9. 2013 SOZ ZaSS a OSZ SP ČR v spolupráci s nadáciou FES poriadal vo Vyhniach v hoteli Termál medzinárodnú konferenciu na tému: "Porovnanie podmienok a výmena skúsenosti so sociálnym dialógom v oblasti hygienickej služby v ČR a verejného zdravotníctva v SR".