www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Turnaj v kolkoch 2013 Blansko
2013-10-05   Turnaj v kolkoch 2013 Blansko

4. - 6.októbra 2013 sa konal turnaj v kolkoch Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, v Blansku, ktorého sa zúčastnil aj tím SOZ ZaSS