www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
29.1.2014 "Sympózium o ošetrovateľstve a opatrovaní na Slovensku a v Rakúsku"
2014-01-29   29.1.2014 "Sympózium o ošetrovateľstve a opatrovaní na Slovensku a v Rakúsku"

V hoteli Régia, Kráľovské údolie Bratislava sa 29.1.2014 konalo "Sympózium o ošetrovateľstve a opatrovaní na Slovensku a v Rakúsku". Sympózia sa za Úrad SOZ ZaSS zúčastnili predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, Mgr. D. Farkasová, JUDr. M. Laufiková, JUDr. Z. Pavlech, PhDr. M. Vitálošová a členka Výkonného výboru Bc. J. Prčová