www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Celoslovenské stretnutie predsedov odborových organizácií a riaditeľov zariadení sociálnych služieb.
2014-03-18   Celoslovenské stretnutie predsedov odborových organizácií a riaditeľov zariadení sociálnych služieb.

Celoslovenské stretnutie predsedov odborových organizácií a riaditeľov zariadení sociálnych služieb sa uskutočnilo v Dome športu na Junáckej ul. č. 6 v Bratislave dňa 18.3.2014