www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
XV. ročník turnaja v kolkoch organizovaný OSZaSP ČR v Blansku
2014-10-04   XV. ročník turnaja v kolkoch organizovaný OSZaSP ČR v Blansku

Mužstvo SOZ ZaSS sa zúčastnilo počas víkendu 3.-5.10.2014 XV. ročníka turnaja v kolkoch organizovaného OSZaSP ČR v Blansku pri Brne. Štartovali MUDr. M. Ondriska, P. Popelár, P. Majda a M. Serbín.