www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
2015
Január 2015
2% z dane z príjmov právnických a fyzických osôb, pre SOZ ZaSS - 2015
Február 2015
Marec 2015
Apríl 2015
Máj 2015
Jún 2015
Júl 2015
August 2015
September 2015
Október 2015
November 2015
December 2015
Archív zľavnených ponúk rekreácií