www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
"Odbory a mladí ľudia. Ako ďalej?"
2015-06-12   "Odbory a mladí ľudia. Ako ďalej?"

V dňoch 12. – 14. júna 2015 v Pavlove (ČR) sa konal Seminár v rámci Projektu PSI / EPSU / IMPACT pre mladých odborárov z ČR a SR, ktorého sa zúčastnili mladí odborári zo ZO.