www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Spoločné rokovanie VV SOZ ZaSS a VR OSZ a SP ČR
2015-09-25   Spoločné rokovanie VV SOZ ZaSS a VR OSZ a SP ČR

Spoločné rokovanie VV SOZ ZaSS a VR OSZ a SP ČR v Topoľníkoch, ktoré sa uskutočnilo 24. - 25.9.2015.