www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
August 2015

      

27. august 2015 SOREA PONÚKA JESENNÉ A HALOWEEN POBYTY.

26. august 2015

 

Dnes popoludní (16.00 h) príjme predseda vlády SR R. Fico zástupcov profesijných a odborových organizácií na základe ich písomnej žiadosti k téme novelizácie zákona 578/ 2004 Z. z., v ktorej je zapracované aj odmeňovanie zdravotníckych zamestnancov. Stretnutia sa zúčastnia predseda a podpredsedníčka SOZ ZaSS.


25. august 2015

Vážení predsedovia, do 14. 8. 2015 ste mali zaslať na SOZ ZaSS  ŠTATISTIKU, z dôvodu, že nie všetci ste si túto úlohu splnili, prosíme Vás o zaslanie štatistiky urgentne.


1.-3.10.2015 v hoteli Gladius v Topoľníkoch sa bude konať XV. stretnutie mladých odborárov ako školenie mladých odborárov a ich spolupracovníkov. Vzhľadom na nízky počet prihlásených, vyzývame ZO SOZ ZaSS, aby sa venovali aj tejto problematike a aby delegovali mladých odborárov zo ZO na e-mail: pazderova@sozzass.sk


24. august 2015 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR na Úrade vlády SR. PROGRAM rokovania.

20. august 2015

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní prípravy rokovania HSR SR na KOZ SR v Bratislave. Stanovisko k Návrhu Zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


PhDr. M. Vitálošová sa dnes zúčastní v malej zasadačke KOZ SR diskusie s riaditeľom oddelenia pre vzdelanie v Inštitúte Európskej odborovej konfederácie v Bruseli p. Ulisses Garrido.


13. august 2015 Ing. D. Pochybová – podpredsedníčka SOZ ZaSS bude na ÚVZ SR v Bratislave jednať o pripravovanej legislatívnej zmene.

12. august 2015

 

Ing. D. Pochybová – podpredsedníčka SOZ ZaSS spoločne so zástupcami zamestnancov a profesijných komôr odovzdá na Úrade vlády SR žiadosť premiérovi vlády o pracovné stretnutie k návrhu zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov.


11. august 2015

 

Ing. D. Pochybová – podpredsedníčka SOZ ZaSS, JUDr. M. Laufíková, JUDr. Z. Pavlech – právnici zväzu sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania v Nemocnici a.s. v Skalici s výborom ZO a vedením organizácie.


6. august 2015
Bude sila argumentov verejnosti vypočutá?
 
Po niekoľkoročnom očakávaní Ministerstvo zdravotníctva SR v júli 2015 predložilo do pripomienkového konania návrh zákona, ktorý by mal od roku 2016 upravovať  odmeňovanie zamestnancov v rezorte. Nie je to  zákon, ktorý by riešil  komplexne  všetky zložky mzdy,  ide iba o garanciu minimálnej výšky základnej  mzdy...... POKRAČOVANIE ČLÁNKU >> TU >>
 
Vyplnený anketový lístok nám prosím zašlite do 24. augusta 2015 poštou, faxom na číslo 02/554 25 330, alebo e-mailom na sekretariat@sozzass.sk

3. august 2015

 

►Z dôvodu, že predseda zväzu Mgr. A. Szalay čerpá riadnu dovolenku v termíne od 3. 8. 2015 do 21. 8. 2015, v prípade riešenia neodkladných záležitostí kontaktujte podpredsedníčku zväzu Ing. D. Pochybovú.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová dnes absolvuje metodickú návštevu v zariadení Detský domov a DSS pre deti v Martine.