www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
November 2015
30.november 2015 ► Predseda zväzu sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF, ktoré sa bude zaoberať hospodárskymi výsledkami obchodných spoločností k 31. októbru 2015. Preberie aj návrh finančného plánu a tiež investičného plánu na rok 2016.
► Od 15,00 h. sa predseda zúčastní spoločného rokovania Dozornej rady a Predstavenstva spoločnosti Hotel Flóra a.s. Trenčianske Teplice. Spoločne prerokujú výsledky hospodárenia za obdobie I.-X./2015. Zaoberať sa budú aj uznesením DR zo dňa 26.6.2015 a ďalšími materiálmi zaradenými na rokovanie.
29.november 2015 ► Bratislava, TASR 29.11.2015 15:24, aktualizované včera 15:38
V. Čislák: Na aktuálne požiadavky zdravotníkov nie sú peniaze (Sestry chcú s ministrom ešte rokovať a zákon zmeniť.) – Splniť aktuálne požiadavky sestier a zdravotníkov by stálo asi 200 miliónov eur. Na to však momentálne nie sú peniaze. Povedal to dnes minister zdravotníctva Viliam Čislák (nominant Smeru-SD) v relácii RTVS O 5 minút 12. Štát im v rámci riešenia ich platov ponúka 55 miliónov eur, rozdelia sa medzi zdravotníkov v nemocniciach. "Ich prvotné požiadavky som splnil, začali ich však navyšovať," uviedol Čislák. Podľa neho pôvodne žiadali, aby mali taký istý zákon ako lekári, aby platil pre všetkých zdravotníckych pracovníkov a pre všetky ústavné zdravotnícke zariadenia.... >>>> Celý článok TU >>>>
27.november 2015 ► Kongres Európskej odborovej konfederácie prijal závery a odporúčania, ktoré prinášame v tejto informácii ...... >>>> Celý článok TU >>>>
26.november 2015 ► VYHLÁSENIE VÝKONNÉHO VÝBORU SOZ ZaSS: 
... Výkonný výbor Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb zobral  na vedomie včerajšie schválenie zmeny zákona č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve poslancami Národnej rady SR. Zákon s účinnosťou od 1. januára 2016 garantuje pomerne výrazné zvýšenie základnej zložky mzdy zdravotníckych zamestnancov všetkých povolaní, zamestnaných v regionálnych nemocniciach a tiež u časti zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach, ktoré sú  v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR....... >>>> Celý text TU >>>>

► Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní konferencie „kvalifikacie.sk - Kvalifikácie pre Slovensko.“ v Hoteli Falkensteiner v Bratislave. Hlavnými témami konferencie budú dopady Národnej sústavy kvalifikácií a Slovenského kvalifikačného rámca na vzdelávací systém a pracovný trh.
25.november 2015 Minister zdravotníctva► Bratislava, TASR, 25.11.2015 15:07, aktualizované 19:33:
Čislák verí, že sestier, ktoré mu dôverujú, je viac ako ostatných.
Splnenie požiadaviek sestier a zdravotníkov by podľa Čisláka stálo na budúci rok asi 200 miliónov eur oproti súčasným 55 miliónom eur. Bratislava 25. novembra (TASR) - Sestry, ktoré podávajú hromadné výpovede, nie sú podľa ministra zdravotníctva Viliama Čisláka (nominant Smeru-SD) asi celkom presvedčené o argumentoch svojich zástupcov. Dôvodom má byť dohoda o solidarite, ktorú majú sestry podpisovať spolu s výpoveďou. V nej sa deklaruje, že pokiaľ sestra od výpovede ustúpi, zaplatí odborovej organizácii do týždňa 3300 eur. Verí, že sestier, ktoré mu nedôverujú, je menej ako ostatných. "Týmto textom som pobúrený," povedal dnes Čislák na tlačovej konferencii v Bratislave. Nerozumie, prečo odbory zaväzujú sestry podpísaním dohody k takémuto kroku, ak zákon, ktorý im upravuje mzdy, považujú za zlý. Dohodu rozdal minister novinárom. Okrem iného sa v nej píše, že ak zdravotník poruší zmluvné záväzky, niekoľkotisícová suma pôjde do fondu pre úhradu strát tých, ktorí zmluvu dodržali....
>>>> Celý článok TU >>>>
► Bratislava NR SR, 25.11.2015:
24.november 2015 ► Školenie novozvolených funkcionárov ZO, sa koná 24.-25. novembera v Hoteli Plus, Bulharská 72, v Bratislave.

23.november 2015 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka Ing. D. Pochybová sa zúčastnia rokovania s Vladimírom Mužíkom výkonným riaditeľom MAFRA Slovakia vydavateľom Zdravotníckych novín.

► Dnes sa zúčastní PhDr. M. Vitálošová rokovania Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie.
20.november 2015 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, právnička zväzu JUDr. M. Laufiková a p. M. Serbín sa dnes od 14,00 h. zúčastnia rokovania Konferencie základnej odborovej organizácie pri Fakultnej nemocnici v Trenčíne.
19.november 2015 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní jednodňového rokovania odbornej sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. V programe sú zaradené stanoviská na témy „Európska migračná agenda,“ „Univerzity zapojené do formovania Európy“ a aj Priority sekcie SOC na roky 2015 - 2018.
► Členovia VV SOZ ZaSS (5) sa dnes zúčastnia rokovania Snemu KOZ SR v hoteli Sorea - Regia v Bratislave. Snem prerokuje Návrh hlavných úloh na rok 2016, Návrh na zvolanie VIII. zjazdu KOZ SR v novembri 2016. Preberie aj vyhodnotenie činnosti Konfederácie od ostatného Snemu a čerpanie rozpočtu za prvé tri štvrťroky 2015. Do programu je zaradených ďalších sedem okruhov tém k prerokovaniu. 
► (Bratislava, TASR, MZ SR, 18.11.2015 15:18) Pracovné stretnutie ministra zdravotníctva Viliama Čisláka s novinármi sa uskutoční vo štvrtok 19. novembra o 09.00 h v miestnosti číslo 100 Ministerstva zdravotníctva SR na Limbovej 2 v Bratislave. Téma: Nové pravidlá pri verejnom obstarávaní zdravotníckej techniky. TASR  o tom informovala Eva Slováková z komunikačného odboru MZ SR.
18.november 2015 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnička zväzu JUDr. M. Laufiková a p. M. Serbín sa zúčastnia rokovania s výborom ZO a schôdze zamestnancov vo FNsP v Skalici.
17.november 2015 Bratislava 17. novembra (TASR) - Na Slovensku sa od roku 2001 slávi 17. november aj ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Dátum 17. november sa v minulosti spájal najmä s Medzinárodným dňom študentstva. Odpor proti totalitnej moci počas druhej svetovej vojny si 17. novembra pripomínajú študenti na celom svete. Medzinárodný deň študentstva vyhlásil v Londýne Medzinárodný zväz študentstva v roku 1941 na manifestácii solidarity s českými študentmi ako spomienku na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich študentom v roku 1939. 
>>>> Celý článok TU >>>>

13.november 2015 Stretnutie s poskytovateľmi sociálnych služieb (Bratislava, MPSVaR, 13.11.2015). Rokovania s verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb pokračujú. Na pôde ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ich prijal štátny tajomník Jozef Burian. Cieľom stretnutia bolo financovanie sociálnych služieb a pripravované systémové opatrenia v rámci novely zákona o sociálnych službách. Štátny tajomník nadviazal na ostatné stretnutie ministra práce Jána Richtera so zástupcami samosprávnych krajov, ktorých kompetenciou je financovanie sociálnych služieb. Jozef Burian informoval poskytovateľov, že VÚC garantujú svoju schopnosť uspokojiť potreby zariadení sociálnych služieb. Rozpočet na rok 2016 je vyše 206,3 mil. eur, čo je o 8,2 mil. eur viac oproti tomuto roku. Navyše upozornil, že samotné vyššie územné celky aj v priebehu tohto roka navýšili svoje rozpočty o viac ako 10 mil. eur v porovnaní s pôvodne schválenými rozpočtami na rok 2015.  >>>> Celý článok TU >>>>
12.november 2015 ► V kancelárii predsedu zväzu sa stretnú od 9,00 h. na pracovnom stretnutí zástupcovia OZ zo SR, ktorí sú členmi EPSU a PSI. Diskutovať budú o záveroch rokovania VV EPSU, ktoré sa konalo v dňoch 3.-4.11. 2015 v Bruseli. Prediskutujú zabezpečenie konferencie na tému „ Nábor členskej základne - získavanie nových členov,“ ktorá sa má uskutočniť v Bratislave 1.-2.marca 2016.
► Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania komisie Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.
► Grécki pracovníci vo verejnom a súkromnom sektore organizujú generálny štrajk 12.11.2015. Budú protestovať proti reformám, ktoré pre nich zaviedli Európske inštitúcie v júli tohto roku. Tieto reformy zahŕňajú zhoršenie dôchodkového systému a systému sociálneho zabezpečenia, útoky na právo na štrajk a na ochranu proti prepúšťaniu. Takisto je na programe dňa i privatizácia energetických a vodárenských spoločností. Výkonný výbor EPSU, ktorý sa konal v dňoch 3.-4. 11.2015 vyjadril solidaritu s gréckymi pracovníkmi a odbormi. EPSU zaslala posolstvo solidarity našim kolegom.
>>>> Celý článok TU >>> 

► Kraje dajú v roku 2016 na sociálne služby o 8,2 mil. eur viac. (Bratislava, MPSVaR, 12.11.2015) Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter dnes rokoval so zástupcami samosprávnych krajov o financovaní sociálnych služieb. Zo strany všetkých vyšších územných celkov, ktorých kompetenciou je financovanie sociálnych služieb, odzneli na stretnutí garancie, že potreby zariadení sociálnych služieb budú uspokojené. „Aj zo strany krajov sú vytvorené finančné predpoklady, aby mohli v roku 2016 fungovať a zabezpečovať komfort pre klientov. Tak u verejných, ako aj neverejných poskytovateľov,“ skonštatoval minister práce. Poukázal na fakt, že celkový rozpočet, ktorý deklarovali samosprávne kraje pre rok 2016, je vyše 206,3 mil. eur. „Je to o vyše 8,2 mil. eur viac oproti tomuto roku, čo je výrazný nárast. V roku 2014 išlo na financovanie verejných aj neverejných zariadení sociálnych služieb 192,7 mil. eur, vrátane mimoriadnej štátnej dotácie vo výške 10 mil. eur, na rok 2015 sú predpokladané konečné výdavky 198 mil. eur, čím bolo už tento rok zabezpečené zo strany VÚC navýšenie výdavkov.“ pripomenul minister. >>>> Celý článok TU >>>>

11.november 2015 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať návrhom hlavných úloh na rok 2016, vývojom členskej základne k 30.9. 2015, návrhom na zvolanie VIII. zjazdu KOZ SR v roku 2016, ale aj programom rokovania Rady predsedov OZ. Diskutovať sa bude aj o postoji KOZ SR k parlamentným voľbám 2016 a vyhodnotí sa čerpanie rozpočtu KOZ SR za 3. Štvrťrok 2015.
► Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová, právnička zväzu JUDr. M. Laufiková, právnik zväzu JUDr. Z. Pavlech a p. M. Serbín sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania v NsP v Myjave.
► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu Mgr. D. Farkasová sa zúčastnia rokovania a schôdze zamestnancov v ZSS Borinka v Nitre.
10.november 2015 ► Podpredsedníčka SOZ ZaSS, Ing. D. Pochybová sa zúčastní v Bratislave seminára „Zvyšovanie kvalifikácie ako nástroj na podporu v nezamestnanosti“.
9.november 2015 ► Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová, právnička zväzu Mgr. Farkasová, p. M. Serbín sa zúčastnia pracovného stretnutia so zamestnancami a výborom ZO v DSS Spišský Štvrtok ohľadom kolektívnej zmluvy a navrhovanej zmeny právnej formy zariadenia v roku 2016 – prechod práv a povinností. 
► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v hoteli Holliday INN v Bratislave Odbornej konferencie na tému „ Stratégia rozvoja Slovenského zdravotníctva 2016 – 2020, ktorú zorganizovali Hospodárske noviny, Unipharma a.s. a ďalšie spoločnosti. Na konferencii budú prezentované programy politických strán v oblasti zdravotníctva a vystúpia ich tieňoví ministri.
    (HNtelevízia, hnonline.sk, 11.11.2015) Opozícia chce prekopať zdravotníctvo. Niektorí politici chcú obnoviť poplatky za prednostné vyšetrenia, ďalší plniť Ficov plán s jednou poisťovňou.
>>>> Celý článok + video tu >>>>
6.november 2015 ► Podpísanie KZVS pre štátnu a verejnú službu na rok 2016 sa uskutočnilo dňa 28.októbra 2015 na úrade vlády SR. Jedným zo signatárov za KOZ SR bol predseda SOZ ZaSS Mgr. Anton Szalay.
podpis KZVS..... Navýšenie platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bude predstavovať 4 % od 1. januára 2016. Podpísané KZVS zachovávajú platné sociálne benefity – dĺžka pracovného času či dovolenky, odchodné, výška príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a celkový prídel do sociálneho fondu. Ako uviedol pri slávnostnom podpise hlavný vyjednávač za odbory, viceprezident KOZ SR Slavomír Manga: „V ôsmich oblastiach ich života a práce im ponúkame benefity, ktoré nie sú samozrejmosťou, avšak ktoré si svojou zodpovednou prácou určite zaslúžili.“ Zároveň ocenil úroveň celého cyklu kolektívneho vyjednávania, ktoré prebiehalo na Úrade vlády SR v niekoľkých kolách a bolo uzatvorené koncom októbra.

  • Dnes sme obdržali skeny KZVS pre zverejnenie na našej stránke, nachádzajú sa v rubrike "KOLEKTÍVNE ZMLUVY" (dostupné po prihlásení).

Mgr. A. SzalayMartin 6. november 2015 (TASR, mediweb.hnonline.sk, ZdN) - V štátnom rozpočte na rok 2016 by mali byť v oblasti zdravotníctva zvýšené odvody za poistencov štátu na 4,6 percenta, čo znamená navýšenie rozpočtu oproti aktuálnemu návrhu o 95 miliónov eur. "Aby bol dostatok finančných prostriedkov práve na zákonné povinnosti zamestnávateľov zvyšovať platy lekárom a ak bude prijatý zákon aj ostatným zdravotníkom. A podľa rastu minimálnej mzdy aj nezdravotníckym pracovníkom. Máme snahu o zvolanie odvetvovej tripartity, ale rozhodujúci je minister zdravotníctva. Verím, že zvolá rokovanie odvetvovej tripartity, ktorá sa bude zaoberať rozpočtom na rok 2016," dodal Szalay. >>>> CELÝ ČLÁNOK TU >>>>
5.november 2015 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnici zväzu JUDr. M. Laufiková a JUDr. Z. Pavlech sa zúčastnia pracovného stretnutia s vedením ANS v Martine, kde prerokujú ďalší postup vzájomnej komunikácie ohľadom novej KZVS pre ďalšie obdobie. 
>> SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE >> TU >>

    Martin 5. novembra (TASR), Nemocnice potrebujú peniaze na rastúce mzdy zamestnancov – VNenocnica (zdroj TASR) štátnom rozpočte na rok 2016 by mali byť v oblasti zdravotníctva zvýšené odvody za poistencov štátu na 4,6 percenta, čo znamená navýšenie rozpočtu oproti aktuálnemu návrhu o 95 miliónov eur. Na tlačovej konferencii to dnes v Martine povedal prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko. "Keď budú tieto prostriedky, bude sociálny zmier. Ako sme sľúbili v roku 2015 a aj dodržali. V prípade, že prostriedky nebudú, môže dôjsť k veľkým problémom. Tak, ako sme avizovali v roku 2015, to je jeden variant. My stále veríme, že peniaze budú. Ak nie, nedá sa vylúčiť ani to, že zákon o platoch lekárov a zákon o všetkých zdravotníckych pracovníkoch by mohol byť napadnutý na Ústavnom súde z dôvodu, že to nie je finančne kryté v štátnom rozpočte," povedal Petko. 
>>>> CELÝ ČLÁNOK + VIDEO >>>> TU >>>>

4.november 2015 ► JUDr. M. Laufiková sa zúčastní ďalšieho kola vyjednávania KZ vo FN Žilina.
► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní KV v DFNSP Bratislava.
3.november 2015 ► Predseda zväzu sa zúčastní v Bruseli dvojdňového (3.-4.11.2015) rokovania Výkonného výboru EPSU, ktorý prerokuje celý rad materiálov spojených s činnosťou Európskej federácie verejných služieb a jej členských afilácií. Program rokovania obsahuje sedemnásť okruhov tém. Bude sa zaoberať aj závermi Kongresu EOK, ktorý sa konal v septembri 2015 v Paríži. 
 Bratislava 3. novembra (TASR) - Ústavnoprávny výbor NR SR odobril sériu návrhov z dielne ministerstva zdravotníctva. Medzi nimi aj novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá má priniesť zvýšenie platov zdravotníkov..... >>>> CELÝ ČLÁNOK > TU >>>>
2.november 2015 ► Prebiehajúce zmeny zákonov ovplyvňujú postavenie, konanie a myslenie zamestnancov aj členov odborov. Odborový funkcionár musí byť schopný patrične reagovať na zmeny a ich vplyv na postavenie zamestnancov v oblasti, v ktorej pôsobí – organizácia, základná odborová organizácia, odborový zväz, región a pod. V tejto súvislosti je veľmi dôležitá pripravenosť odborov na adekvátnu a pozitívnu reakciu postavenia zamestnancov v organizáciách. SOZ ZaSS Vás pozýva na školenie novozvolených funkcionárov ZO , ktoré sa bude konať v dňoch 24. – 25. novembra 2015 v hoteli Plus, Bulharská 72, BRATISLAVA. >>>> POZVÁNKA, NÁVRATKA > TU >>>>
 Výkonný výbor stanovil termín ukončenia pre zber podpisov pod Petíciu za zlepšenie podmienok práce a lepšie odmeňovanie zamestnancov zariadení sociálnych služieb deň 31. október 2015. Z toho dôvodu vyzývame funkcionárov ZO, ktorí majú podpísané hárky ešte u seba, aby ich ihneď odoslali na adresu zväzu. Ďakujeme za spoluprácu.
1.november 2015 ► BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Viliam Čislák ostáva naďalej vo funkcii. Poslancom opozície sa totiž nepodarilo ho na piatkovej mimoriadnej schôdzi odvolať. Z prítomných 112 poslancov za vyslovenie nedôvery hlasovalo 38, proti bolo 74 poslancov, nikto sa nezdržal. Na odvolanie člena vlády bolo treba 76. >>>> Celý článok TU >>>> 
► Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila konzumáciu spracovaného mäsa do jednej kategórie s fajčením cigariet a alkoholom. Zdôrazňuje však, že riziká nie sú rovnaké. >>>> Celý článok TU >>>>