www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
September 2015

30. september 2015

 

Predseda zdravotníckeho výboru NR SR MUDr. Richard Raši, PhD., MPH prijme dnes krátko po obede zástupcov SOZ ZaSS na základe ich žiadosti. Predmetom diskusie bude prezentovanie stanovísk zväzu k zákonu pre odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov a situácia s prípravou štátneho rozpočtu  v kapitole zdravotníctvo pre rok 2016. Stretnutia sa zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu  Ing. D. Pochybová a právnička zväzu  JUDr. M. Laufiková.


29. september 2015

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní 200. stretnutia Medzinárodného klubu SR v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorého sa zúčastní aj štátny tajomník Ing. Ivan Korčok.


28. september 2015

 

 

 

 

VV SOZ ZaSS predĺžil termín zberu podpisov na Petíciu za zlepšenie podmienok zamestnancov sociálnych služieb. Termín ukončenia zberu podpisov je 31. október 2015.


Vážení predsedovia, blíži sa termín ukončenia zberu prihlášok na školenie mladých odborárov a ich spolupracovníkov, ktoré sa bude konať v hoteli PLUS v Bratislave 15. – 17. 10. 2015. Ak ste ešte nedelegovali mladých odborárov zo ZO - urobte tak ihneď!

V dňoch 23.-25.10.2015 sa bude konať seminár „Odbory a mladí lidé. Jak dál?“ v rámci projektu IMPACT / PSI / EPSU / OSZ SP ČR v Pavlove, ČR. Je určený pre mladých odborárov do 35 rokov, prihlášku prosíme zaslať na pazderova@sozzass.sk do 10.10.2015. POZVÁNKA.


 II. kola vyjednávania KZVS pre štátnu službu a verejnú službu na rok 2016 sa od 13.00 h na Úrade vlády SR zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.

Vyjednávači KZVS sa nedohodli na výške valorizácie platov pre zamestnancov v roku 2016 ani na II. kole vyjednávania. Minister financií a podpredseda vlády Peter Kažimír predložil návrh na valorizáciu vo výške 2,5%, čo zástupcovia zamestnancov odmietli. Ďalšie kolo vyjednávania sa má uskutočniť ešte tento týždeň pred predložením návrhu štátneho rozpočtu na rokovanie HSR SR, ktoré sa uskutoční na Úrade vlády SR v pondelok 5. októbra 2015.


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní rokovania Predstavenstva JMF, na ktorom budú prerokované hospodárske výsledky obchodných spoločností JMF k 31. 8. 2015.


24. september 2015

 

V hoteli Gladius v Topoľníkoch sa dnes uskutoční 2. rokovanie VV SOZ ZaSS. Členovia VV sa budú zaoberať aktuálnou situáciou zákona pre odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov po schválení vládou a posunutím zákona do Národnej rady SR. Vyhodnotia aj priebeh Petičnej akcie pre zariadenia sociálnych služieb. Prerokujú aj návrhy Smerníc, ktoré budú predložené na schválenie Konferencii predsedov ZO v októbri. Budú sa zaoberať aj realizáciou vzdelávania mladých odborárov.


V popoludňajších hodinách sa uskutoční spoločné rokovanie VV SOZ ZaSS a VR OSZ a SP ČR v Topoľníkoch, ktoré bude pokračovať aj v piatok 25.9.2015. Ukončenie spoločného stretnutia bude v sobotu 26.9. 2015 ráno.


23. september 2015

 

 

Dnes o 11.00 h na SOZ ZaSS sa bude konať rokovanie Revízoriek účtov za účasti podpredsedníčky SOZ ZaSS Ing. D. Pochybovej


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa o 9.30 h zúčastní spoločnej TK predstaviteľov stavovských a odborových organizácií v zdravotníctve Témou bude: Čo hrozí v slovenskom zdravotníctve v prípade schválenia zlého zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov? TK sa uskutoční v SKSaPA, Amurská 71 v Bratislave. Tlačová správa.


22. september 2015

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa v Bruseli zúčastní v dňoch  22.-23. 9. 2015 Informačných dní pre nových členov EHSV.


Právničky zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. D. Farkasová sa dnes zúčastnia školenia k odmeňovaniu v ZP.

21. september 2015

 

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní rokovania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.  


18. september 2015 ► Pozor zmena termínu a miesta školenia mladých odborárov !!! Predĺženie termínu na prihlásenie. Miesto konania - Bratislava, hotel Plus v dňoch 15.-17.10. 2015.
Viac informácií >>> TU >>>

► PhDr. M. Vitálošová a Mgr. D. Farkasová sa dnes zúčastnia "Okrúhleho stola na tému Férový plat, férový dôchodok." Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v produktívnom veku a v dôchodku. Akciu poriada kancelária stáleho zastúpenia EK v SR. Diskusie sa zúčastní E. Kukan poslanec EP.

16. september 2015

 

► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dvojdňového rokovania EHSV v Bruseli. Najskôr skupiny II. zástupcov zamestnancov a následne aj 510. Plenárnej schôdze, ktorá je v tomto volebnom období posledná.


► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu Mgr. D. Farkasová  v rámci metodickej pomoci navštívia dve základné organizácie v nemocniciach v Poprade a v Kežmarku. Rokovať budú s výbormi organizácií.


14. september 2015

 

Minister zdravotníctva sa o 14.00 h stretne  so zástupcami odborov a profesijných komôr. Predmetom diskusie budú ich požiadavky k zapracovaniu do návrhu zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov. Za SOZ ZaSS sa rokovania zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková. Odmeňovanie zdravotníckych zamestnancov....


11. september 2015 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa dnes o 12.00 h zúčastnia pracovného stretnutia so zástupcami ANS po ich rokovaní s ministrom zdravotníctva na SZU.
10. september 2015 ►Deklarácia / vyhlásenie.... v predchádzajúcich mesiacoch  sme  sa snažili  prostredníctvom Vás predsedov   poskytnúť zamestnancom zdravotníckych zariadení čo najkomplexnejšie  informácie o navrhovanom znení a o  prebiehajúcom legislatívnom procese návrhu zákona, ktorý má od januára 2016 riešiť odmeňovanie zdravotníckych zamestnancov. K danej problematike predkladáme stručný prehľad našej vzájomnej komunikácie... >>>> celý text TU >>>>
VYHLÁSENIE VÝKONNÉHO VÝBORU SOZ ZaSS, k návrhu Vlády SR pri kolektívnom vyjednávaní.

9. september 2015

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR.


EPSU - Tlačová správa.

8. september 2015

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 10.00 h zúčastní porady zástupcov nevýrobných odborových zväzov KOZ SR. Predmetom diskusie bude KV o KZVS na rok 2016.


Od 13.00 h sa bude v zasadacej miestnosti SOZ ZaSS konať mimoriadne rokovanie VV SOZ ZaSS. Predmetom rokovania bude Stanovisko SOZ ZaSS k doplneniu zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov – odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov.


7. september 2015

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes o 10.00 h v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR v Bratislave zúčastní spoločného rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR a Rady hospodárskej a sociálnej dohody ČR za účasti predsedov vlád SR a ČR Roberta Fica a Bohuslava Sobotku. Témou spoločného rokovania bude minimálna mzda, agentúrne zamestnávanie, podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím či skúsenosti so zavedením registračných pokladníc. Zástupcovia slovenskej a českej tripartity budú tiež hovoriť o sociálnych záležitostiach a podpore zamestnanosti a hospodárskeho rastu v súvislosti s predsedníctvom Českej republiky vo Vyšehradskej skupine a s blížiacim sa predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ. Slovenskí a českí sociálni partneri sa v Bratislave na spoločnom rokovaní zídu historicky po prvýkrát.


PONUKA ČSOB pre členov odborov.

4. september 2015

 

Celoslovenskej XII. Konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať v Katolickej univerzite, Hrabovská cesta 1, v Ružomberku sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.


3. september 2015

 

Skupiny II. zástupcov zamestnancov v Bruseli pri ukončení volebného obdobia sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.


Právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa od 10.00 h zúčastní za SOZ ZaSS rokovania s ministrom zdravotníctva SR MUDr. Viliamom Čislákom, MPH, MBA. Predmetom rokovania majú byť zmeny a doplnenia zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve.

ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ JE NA RÁZCESTÍ
- AKO ĎALEJ ? – ROZHODNITE SA ! >>> celý článok TU >>>>

Navrhované koeficienty v zákone >>>> celý článok TU >>>>


2. september 2015

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania odbornej sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. Rokovania sa zúčastní eurokomisárka V. Jourová, ktorá je zodpovedná za záležitosti, spotrebiteľov a rodovej rovnosti.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a R. Krajčovičová uskutočnia metodickú návštevu v zariadení sociálnych služieb na Sibírskej ul. v Bratislave po výmene predsedu ZO.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa stretne o 14.00 h s riaditeľom sekcie financovania MZ SR Ing. V. Očkayom. Predmetom diskusie bude finančná situácia pre verejné zdravotníctvo do konca roka 2015 a požiadavky MZ SR pre rozpočet na rok 2016.


Informácie pre predsedov výborov ZO pri nemocniciach. Prosíme o oboznámenie sa s textom a zaujatie pripomienok, návrhov a reakcií k mailu, ktorý ste dostali 31. augusta 2015. Vopred ďakujeme.