www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
2016
1. Q. 2016
2. Q. 2016
3. Q. 2016
4. Q. 2016