www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Zjazd SOZ ZaSS

VII. zjazd SOZ ZaSS, 21. - 22. máj 2015, Bratislava
                                                                                                                

 


VII. ZJAZD
SLOVENSKÉHO ODBOROVÉHO ZVÄZU ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

                                                                                                                

 

Zvolil:

  • predsedu Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb
    Mgr. Antona Szalaya
  • podpredsedníčku Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb
    Ing. Danielu Pochybovú

•    Výkonný výbor Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb

      p. Mariana Krčika

      MUDr. Jána Hajaša

      Mgr. Dagmar Hrnčiarovú

      Mgr. Ivetu Jezerskú

      p. Petra Popelára

      Bc. Janu Prčovú

      PhDr. Boženu Sokolovú

      PhDr. Agnesu Stojničovú

      p. Ondreja Vrbiniaka

•    Revízorky účtov Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb

     Mgr. Dianu Grejtákovú

     p. Emíliu Furekovú

 

VYHLÁSENIE DELEGÁTOV VII. ZJAZDU Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb.