www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Archív
VI. Zjazd SOZ ZaSS: 20. - 21. mája 2011