www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 39 - september  2018
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                                               

18. október 2018

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a člen VV SOZ ZaSS za Nitriansky SK p. O. Vrbiniak sa zúčastnia schôdze zamestnancov v Zariadení sociálnych služieb SVETLO v Olichove. 

17. október 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dnes predpoludním rokovania skupiny II. EHSV zástupcov zamestnancov v Bruseli. Následne sa zúčastní dvojdňového rokovania 538. Plenárnej schôdze EHSV, ktorá prerokuje viac ako päťdesiat  stanovísk výboru k Nariadeniam, Smerniciam a Oznámeniam EK, ER a EP. V diskusii v prvý deň rokovania vystúpi Federica MOGHERINI, vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, podpredsedníčka Európskej komisie, na tému „Vonkajšie hrozby a výzvy Európskej únie“. Druhý deň vystúpi v diskusii Christos STYLIANIDES, člen Európskej komisie zodpovedný za humanitárnu pomoc a krízové riadenie.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufíková, sa zúčastnia pracovného stretnutia s predsedom zdravotníckeho výboru v NR SR v Bratislave.

16. október 2018

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

15. október 2018

►Dnes nastúpila na zväz JUDr. Danica ŽEHNAJOVÁ, ktorá bude pracovať na pozícií právnik SOZ ZaSS. Bola prijatá na zväz na základe výberového konania, ktoré sa konalo 25. septembra 2018.

12. október 2018

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

POZVÁNKA  na pracovnú poradu – školenie pre zdravotnícke organizácie a kúpele, ktoré sa bude konať 8. – 9. novembra 2018 v hoteli PLUS, Bulharská 72 v Bratislave a 13. – 14. novembra 2018 v hoteli SPOLCENTRUM vo SVITE. NÁVRATKA.

11. október 2018 ►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

10. október 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 9.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufíková sa od 10.00 h zúčastnia rozporového konania na Úrade vlády SR v Bratislave k návrhu  novely NV SR  č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

9. október 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní zasadnutia  zástupcov zamestnancov  Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru vo Viedni.

8. október 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa o 9.00 h na Úrade vlády SR  zúčastní mimoriadneho rokovania Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predsedu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera s nasledovným programom:  - Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. - Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1108). - Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

►Predsedníčka Komisie pre rodovú rovnosť PhDr. M. Vitálošová sa zúčastní Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, ktorá sa bude konať na MPSVR SR.

5. október 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková budú mať o 9.30 h pracovné stretnutie  s ministerkou zdravotníctva doc. MUDr. A. Kalavskou, PhD.

►Dnes v  podvečer sa stretnú v objekte SOŠ v Starej Turej účastníci XI. ročníka volejbalového turnaja zmiešaných družstiev o pohár SOZ ZaSS, ktorý sa uskutoční v sobotu v telocvični SOŠ.

Fotky z volejbalového turnaja sú zverejnené na webovej stránke zväzu v časti GALÉRIA.

4. október 2018 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes  zúčastní rokovania výboru EHSV pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť v Bruseli. Do programu bolo zaradených deväť stanovísk k opatreniam a smerniciam EK v oblasti digitalizácie, automatizácie, udržateľnej mobility a tiež k realizácii projektov.

3. október 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay s podpredsedníčkou zväzu Ing. D. Pochybovou absolvujú dnes cestu na rokovanie s predsedom Prešovského SK PaedDr. Milanom Majerským, PhD. Cieľom stretnutia je diskusia o situácii v oblasti sociálnych služieb najmä v zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom VÚC.

►Po skončení rokovania sa vedenie zväzu stretne so starostom obce Dubovica L. Timčom k riešeniu otázok súvisiacich s RZ Zdravotník.

1. október 2018

►Predsedovia tých základných organizácií, ktoré nám zatiaľ neposlali štatistiku prosíme Vás, o jej spracovanie a odoslanie na našu adresu ihneď. Ďakujeme.

►Vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, návštevníci našej webovej stránky,

dávame Vám do pozornosti  aktivitu Odborového zväzu KOVO - Petíciu za vyhlásenie referenda k zastropovaniu odchodu do dôchodku. Ak Vás oslovil text petície a máte záujem ju podporiť vytlačte si Petičný hárok a dôsledne ho vyplňte.  Máte možnosť poslať vyplnené hárky poštou, alebo doniesť osobne na OZ KOVO, Miletičova 24, 815 70 Bratislava.  Ďakujeme Vám vopred za podporu a ochotu pomôcť so zbieraním podpisov. Je to téma, ktorá sa skôr, či neskôr dotkne nás všetkých!     

PETÍCIA ZA VYHLÁSENIE REFERENDA.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová