www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
2007
Október 2007
November 2007
December 2007