www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
December 2007

21.december 2007 - Informácia pre predsedov ZO zo sekcie NsP - list s pozvánkou.

13.december 2007 - Rokoval VV v Bratislave. Na svojom zasadaní mimo iného prerokoval aj stanovisko pre vyjednávačov o dodatkoch č.2 ku KZVS s ANS a AFN SR. SOZ ZaSS trvá na požadovanej úprave platov pre všetkých zamestnancov o 30%. Po rokovaní Odvetvovej RHSD na MZ SR v pondelok 17. decembra budú žiadať zástupcov asociácií o zaujatie stanovísk k návrhom SOZ.

5.december 2007 - V Bratislave sa uskutočnilo rokovanie predsedov odborových organizácií zo sekcie Regionálnych úradov verejného zdravotníctva na ktorom sa zúčastnili aj zástupkyne MZ SR a ÚVZ SR. Informácie a závery z rokovania budú zverejnené v najbližších dňoch.