www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
November 2007

27.november 2007 - Tlačová beseda SOZ ZaSS sa konala v Dome novinárov, informácie budú zverejnené aj v Zdravotníckych novinách. Po jej skončení predseda zväzu sa zúčastnil rokovania výboru NR SR pre zdravotníctvo, kde odovzdal výzvu poslancom so žiadosťou o plnenie Programového vyhlásenia vlády v časti platenia za ekonomicky neaktívne obyvateľstvo vo výške 5%. Po skončení rokovania sa pred budovou NR SR stretli odborári na symbolickom proteste, kde ich cieľom bolo poukázanie na neplnenie sľubovaného a deklarovaného vládou SR.

22.november 2007 - P O Z O R ! ! !  Protestné zhromaždenie v Bratislave ! ! !

21.november - Rokovanie Predstavenstva KOZ SR sa bude konať dnes v budove KOZ v Bratislave. V programe rokovania mimo iného je i návrh prerozdelenia finančných prostriedkov BOZP pre rok 2008. I v budúcom roku budú inšpektori BOZP dohliadať na dodržiavanie platných predpisov v tejto oblasti a zabezpečovať odbornú kontrolu nad BOZP v zmysle schváleného plánu práce. Predstavenstvo KOZ SR prijalo na svojom dnešnom rokovaní uznesenie vyjadrujúce plnú solidaritu a podporu oprávnených požiadaviek francúzskych odborárov bojujúcich za svoje hospodárske a sociálne práva.

Do Košíc na konferenciu prišlo len 41% predsedov ZO, alebo ich delegovaných zástupcov. Konferencia tak nebola uznášania schopná. Predseda zväzu ukončil rokovanie a tak pri schvaľovaní  vnútrozväzových smerníc sa bude postupovať v zmysle Stanov SOZ ZaSS.  

20.november 2007 - Pracovná porada sekcie RÚVZ sa bude konať v Bratislave dňa 5. decembra 2007 v budove Odborov na Vajnorskej ul. č.1 od 11,00 h. v zasadačke na XV. poschodí. Pozvaní na rokovanie sú zástupcovia MZ SR a ÚVZ SR. Pozvánky na základné odborové organizácie budú zasielané v najbližších dňoch.

19.november 2007 - uskutočnilo sa rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR na tému "zdravotníctvo". Rokovanie bolo po odchode ministra zdravotníctva prerušené a bude pokračovať v najbližšom možnom termíne. 

12.november 2007 - uskutočnilo sa rokovanie predsedov Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR, za účasti členov Prezídia KOZ SR.

5.rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS sa konalo v Košiciach v stredu 14. novembra 2007 od 14,00 h. v Penzióne u Leva na Alejovej ulici číslo 2. Okrem iného prijalo vyhlásenie k schválenej minimálnej pevnej sieti ložkových zdravotníckych zariadení. Vyzvalo ministra zdravotníctva o zvolanie Odvetvovej RHSD, ktorého by sa mali zúčastniť aj riaditelia zdravotných poisťovní a zástupca Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Cieľom rokovania je dosiahnuť posun vo finančných tokoch poskytovateľom umožňujúci realizovať rast platov zamestnancom zdravotníckych zariadení ešte v tomto roku. Členovia VV SOZ prijali stanovisko k verejnej sieti zdravotníckych lôžkových zariadení.

Predsedovia nezabudnite !!!  Konferencia predsedov základných odborových organizácii sa bude konať v  Košiciach vo štvrtok 15. novembra v posluchárni FN L. Pasteura od 11,00 h. na Triede SNP.

Záverečný seminár projektu HOSPEEM a EPSU na tému " Sociálny dialóg v nemocničnom sektore" sa uskutoční v Bratislavskom hoteli ECHO v piatok 16. novembra 2007 od 9,30 h. za účasti zástupcov zamestnávateľov z Asociácie nemocníc Slovenska a zástupcov  SOZ ZaSS a  vedenia  projektu.

Záznam z rokovania vyjednávačov SOZ ZaSS a AFN SR. Informácie nájdete aj v Zdravotníckych novinách č.42 v závere tohto týždňa.

Zápis z rokovania pracovnej skupiny zástupcov sestier SOZ ZaSS a SKSAPA konaného dňa 22. októbra 2007 v Bratislave.

8.november 2007 - Otvorený list. Prezidentovi republiky, predsedovi vlády, ministrovi zdravotníctva, ministerke práce, poslancom NR SR, poslancom samosprávnych krajov.