www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Október 2007

30.október 2007 - Rokovanie o Dodatku č. 2 s AFN SR sa uskutoční v Košiciach v zasadačke riaditeľstva FN L. Pasteura v piatok 9. novembra 2007 od 12,00 h.

26. október 2007 - Rokovania o dodatkoch ku KZVS s Asociáciou fakultných nemocníc a Asociáciou nemocníc Slovenska o navýšení platov o 20% od 1.11. pre všetkých zamestnancov zdravotníckych lôžkových zariadení sa uskutočnia v prvých dvoch týždňoch novembra.

25.október 2007 - Dnes sa uskutočnilo rokovanie Odborovej rady Istrobanky, ktoré sa zaoberalo aktuálnou situáciou v banke pri jej ponúknutí k predaju jej materskou bankou BAWAG z Rakúska. Informácie z rokovania budú uverejnené v novembrovom IB.

24.október 2007 - dnes sa uskutočnilo rokovanie Rady predsedov odborových zväzov SR v budove KOZ SR na Odborárskom námestí v Bratislave.

18.október 2007 - V pondelok 22. októbra sa stretla pracovná komisia SOZ ZaSS a SKSAPA od 11,00 h. na prvom spoločnom rokovaní , na ktorom sa okrem iného diskutovalo o spoločných aktivitách na dosiahnutie lepšieho odmeňovania sestier v zdravotníckych i sociálnych zariadeniach. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde odborového zväzu v Bratislave.

17. október 2007 - na Úrade Vlády SR podpísali KZVS pre Verejnú službu i pre Štátnu službu na rok 2008, ktoré obsahujú mimo iného i valorizáciu platov už od 1. januára 2008. Obe zmluvy sú vám k dispozícii. Foto z podpisovanie KZVS pre rok 2008. Druhý zľava predseda zväzu Mgr. Anton Szalay.

Upozornenie - dávame do pozornosti záujemcom o ubytovanie v Košiciach pred konaním Konferencie predsedov v novembri, že kontaktné telefónne číslo je : 055 6439486.

12.október 2007 - Plánované protestné zhromaždenie pred budovou MPSVaR SR v Bratislave za zapracovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb sa nebude konať. Vláda SR prijala uznesenie č.793 v ktorom zaviazala ministra zdravotníctva a ministerku práce do konca roka 2007 riešiť výkony ošetrovateľskej starosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. ! ! !

11.október 2007 - predseda zväzu sa zúčastnil diskusie v Slovenskom rozhlase v programe Z prvej ruky od 12,30 h.  Témou bola situácia v zdravotníctve a financie pre rezort v rozpočte na rok 2008.

9.október 2007 - Rokovanie Odvetvovej RHSD v pondelok 8. októbra 2007 prijalo spoločné závery. Sociálni partneri zhodne konštatujú, že v systéme je nedostatok financií. Ďalej požadujú od vlády SR platiť za ekonomicky neaktívne obyvateľstvo podľa Programového vyhlásenia 5%. Požadujú, aby sa prebytok hospodárenia zdravotných poisťovní vrátil cez zmluvy späť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Zhodli sa aj na potrebe vytvorenia osobitného zákona na odmeňovanie zdravotníckych zamestnancov do konca roka 2007. Piatym záverom bola úloha pre MZ SR, ktorá má zabezpečiť intersektoriálne prerozdelenie financií vo všetkých segmentoch rezortu zdravotníctva s cieľom zabezpečiť stabilizáciu zdravotníckeho personálu v lôžkových zariadeniach .

3.október 2007 - predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa zúčastnil rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR na ktorom bol prítomný aj predseda strany Smer-SD a vlády SR Robert Fico a ministerka práce so štátnou tajomníčkou MPSVaR SR. Diskutovalo sa o plnení Programového vyhlásenia vlády SR.Predseda zväzu položil premiérovi otázky na ktoré prítomní zástupcovia vlády reagovali, no nie všetky aj zodpovedali.Dozvedeli sme sa, že minimálna sieť lôžkových zariadení bude obsahovať len štátom riadené zariadenia. Prepracovaný materiál sa bude prerokovávať vo vláde 10. októbra 2007.

1.október 2007 -Do pozornosti najmä členským nemocniciam Asociácie nemocníc Slovenska dávame Rozhodnutie rozhodcu v spore o uzavretie Dodatku číslo 1 ku KZVS s ANS.

SOZ ZaSS uskutočnil školenia pre funkcionárov základných odborových organizácií o novele Zákonníka práce a ďalších zákonov v dňoch: 2.októbra v Košiciach,3.októbra v Žiline a 4.októbra v Bratislave.

Do vašej pozornosti dávame vyhlásenie VV SOZ ZaSS k aktuálnej situácii v zdravotníctve zverejnené v Zdravotníckych novinách číslo 35 na strane 3.