www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
2008
Január 2008
Február 200á
Marec 2008
Apríl 2008
Máj 2008
Jún 2008
Júl 2008
August 2008
September 2008
Október 2008
November 2008
December 2008