www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 28 - október 2017
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
       

21. november 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 11.00 h rokovania Výboru pre zdravotníctvo NR SR. V programe schôdze sú zaradené novelizácie zákonov, vrátane návrhu Štátneho rozpočtu v kapitole zdravotníctvo na budúci rok a rozpočet verejnej správy na roky 2018-2020. 

20. november 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 12.00 h rokovania Predstavenstva JMF OO SR, ktoré prerokuje návrh finančného plánu a investičného plánu na rok 2018 a prípravu rokovania Rady členov JMF.

►Od 14.00 h sa zídu zástupcovia sociálnych partnerov na 1. kole vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2018. Na Úrade vlády prerokujú obidva návrhy KZVS.

►Po skončení vyjednávania sa predseda zúčastní zasadania Dozornej rady obchodnej spoločnosti Hotela Flóra Trenčianske Teplice, ktoré sa bude konať v budove JMF v Bratislave.

10. november 2017

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKOV MÍTINGOV.

►Účastníci Mítingu v Banskej Bystrici vo štvrtok 16. 11. 2017 obdržia potvrdenie o svojej účasti od Mgr. D. Hrnčiarovej, ktorú kontaktujte na telef. čísle: 0905 241 077. Zoznamy účastníkov s faktúrou za dopravu pošlite na adresu SOZ ZaSS, Vajnorská 1, 815 70  Bratislava. Účastníci cestujúci zo Žilinského kraja kontaktujú Bc. J. Prčovú na tel. čísle 0904 917 019.

►Vo štvrtok 16. novembra 2017 podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia schôdze zamestnancov v Nemocnici sv. Barbory v Rožňave od 13.00 h. Cieľom stretnutia je diskusia o opätovnom založení a fungovaní odborovej organizácie.

►V stredu 15. novembra 2017 predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR.

►V pondelok 13. novembra 2017 podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnici zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. E. Paradi sa zúčastnia rokovania v Univerzitnej nemocnici v Martine.

9. november 2017 

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania  s vedením organizácie a výborom ZO v NsP v Považskej Bystrici.

►Predsedníčka Komisie pre rodovú rovnosť KOZ SR PhDr. M. Vitálošová sa dnes zúčastní rokovania Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie na Úrade vlády SR.

8. november 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Výboru pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. V programe rokovania sú zaradené aj stanoviská k návrhu smernice o zosúladení pracovného a rodinného života. Ďalej k udržateľnému sociálnemu zabezpečeniu a k predchádzaniu radikalizácii.

7. november 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 10.00 h zúčastní Rady predsedov, na ktorej bude prerokovaná problematika textu KZVS pre VS a ŠS na rok 2018, zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do valorizácie  v roku 2018.

►Podpredsedníčka zväzu Ing D. Pochybová vykoná metodickú návštevu v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave.

6. november 2017

 

►Účastníci Mítingu v Košiciach vo štvrtok 9.11.2017 obdržia potvrdenie o svojej účasti od PhDr. Agnesy Stojničovej, ktorú kontaktujte na telef. čísle: 0915 876 341. Zoznamy účastníkov s faktúrou za dopravu pošlite na adresu SOZ ZaSS, Vajnorská 1, 815 70  Bratislava.

►Právnik zväzu Mgr. E. Paradi sa dnes zúčastní právnej komisie, ktorá sa bude konať v budove KOZ SR v Bratislave.

2. november 2017

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, obraciame sa na Vás, ako funkcionárov našich organizácií a na našu členskú základňu s požiadavkou o prezentovanie svojich názorov na súčasnú mieru odmeňovania zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. T. j. zo zariadení sociálnych služieb, ale aj z RÚVZ. Je potrebné vyjadriť svoju nespokojnosť s neriešením súčasného stavu a prísť na uvedené adresy v stanovené časy. POZVÁNKA NA MÍTINGY  PLAGÁT.

Výkonný výbor SOZ ZaSS prerokoval petičnú akciu OZ KOVO a týmto dáva do pozornosti členskej základni a zamestnancom v rámci nášho zväzu možnosť pripojiť sa k tejto celospoločensky významnej petícií. Petičný hárok po vyplnení prosíme odoslať  OZ KOVO. Informácia - Skôr do dôchodku a Petičný hárok.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová