www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
2010
Január 2010
Február 2009
Marec 2010
Apríl 2010
Máj 2010
Jún 2010
Júl 2010
August 2010
September 2010
Október 2010
November 2010
December 2010