www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Júl 2010

VV SOZZaSS schválil vytvorenie účtu na pomoc členom zväzu postihnutých záplavami. Svoje finančné príspevky môžete zasielať na číslo účtu 0011481532/0900, konšt. symbol 0558, variabil. symbol 172062010. Príspevky sa budú poskytovať podľa schválených zásad pomoci. V ý z v a .    Zbierka v zmysle Zákona č. 63/1973 Z. z. § 1, odseku 4, písmena a), je zameraná na získanie financií na plnenie úloh zväzu v oblasti sociálnej pomoci.  Ukončenie zbierky je 31. júla 2010.           

27. júl 2010 -  V nemocnici v Krupine sa uskutoční rokovanie so zamestnancami v súvislosti so zmenami, ktoré sa realizujú pred prechodom nemocnice pod iného správcu. Za zväz sa zúčastnia podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský a JUDr. M. Laufiková.

23. júl 2010 - Prinášame spracovanú štatistiku dosiahnutých priemerných platov za 1.Q. 2010.Podľa jednotlivých profesií a typov zariadení a prehľad nadčasovej práce lekárov.

20. júl 2010 - Zajtra sa uskutoční rokovanie Predstavenstva KOZ SR. Zaoberať sa bude vývojom vyjednávania o výške minimálnej mzdy v SR na rok 2011. Vyhodnotí použitie štátnej účelovej dotácie na výberovú rekreáciu v prvom polroku 2010. Nové podnety pre stratégiu odborovej politiky pre roky 2010- 2014 budú ďalším okruhom tohto rokovania.

14. júl 2010 -   Dnes sa  v Bratislave uskutočnilo rokovanie Revíznej komisie SOZ ZaSS. Členky RK mali k dispozícii hospodárenie zväzu za predchádzajúce obdobie. Taktiež obdržali informácie o dianí na zväze. Rozdelili si zo zoznamu neplatičov členského, ktorých budú telefonicky  vyzývať, aby si svoje podlžnosti vyrovnali.  Predseda zväzu zodpovedal otázky dotýkajúce sa RZ Opál. Vývoj úrokových sadzieb v bankových inštitúciách bol ďalšou diskutovanou témou.  V popoludňajších hodinách bolo rokovanie ukončené.        

Vo štvrtok 15. júla 2010 sa bude konať v zasadačke zväzu 35. rokovanie VV SOZ ZaSS. Prerokujú sa žiadosti členov ZO o pomoc pri záplavách. Obsahom rokovania bude aj príprava obsahu pracovných porád predsedov ZO, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch september - október.  Vyhodnotenie 11. stretnutia mladých odborárov pri SOZ ZaSS bude spolu so závermi rokovania RK SOZ ZaSS predmetom ďalšieho programu. Diskutovať sa bude i o zložení pracovných komisií k príprave zjazdu.

Sorea ponúka výhodné akcie na leto. Presvečte sa.

20. mája 2010 sme vám dali do pozornosti ponuku pobytov pre deti odborárov v RZ Čaradice. Venujte svojim deťom pobyt v prírode so zaujimavým programom.

Chystáte sa na dovolenku ? Poistenie je iste potrebné, prichádza Ponuka ČSOB.

Dodatok ku KZVS s ANS. Druhá strana textu. Zoznam nemocníc na ktoré sa dodatok vzťahuje.

Pochváľte za účtom zadarmo  - ponuka ČSOB.

V rámci služieb členom odborov KOZ SR v spolupráci so spoločnosťou EFIN pripravili možnosť zakúpenia ďalších 4 tisíc Sphere card v cene 3,57 € vrátane DPH s platnosťou do 31. 12. 2011. V prípade záujmu členov o kartu kontaktujte E. Broniša pokiaľ možno obratom, čím skôr sa objednajú, tým skôr sa budú dať čerpať výhody vo viac ako 7 tisíc predajných miestach v SR a ČR.

Štátna účelová dotácia na výberovú rekreáciu v roku 2010 opäť v hoteloch spoločnosti SOREA. Príspevok štátu na jeden poukaz je v sume 70 € na 6 dňový pobyt s polpenziou a 5 obedmi. Bližšie informácie nájdete na www.kozsr.sk, www.sorea.sk a objednať si pobyty pre seniorov môžete na www.obchod@sorea.sk .