www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
2012
Január 2012
Február 2012
Marec 2012
Apríl 2012
Máj 2012
Jún 2012
Júl 2012
August 2012
September 2012
Október 2012
November 2012
December 2012
2012 - 2013, Kampaň voda, petícia.... EPSU
Reakcia na rozhovor uverejnený v Zdrav.novinách č.32
2012 - volejbal