www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
OZNAM - PONUKA

Vážené dámy, vážení pani,

dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou odpredaja nášho rekreačného zariadenia Zdravotník. Preto Vám vopred d'akujeme za čas venovaný čítaniu ďalších informácií
....

List vlastníctva