www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
2013 KÚPEĽNÉ PONUKY pre ODBORÁROV

SLK Piešťany, PLK Smrdáky:
SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb  a Slovenské liečebné kúpele a.s. Piešťany uzatvorili korporátnu zmluvu o poskytovaní rekondično-rehabilitačných pobytov v zariadeniach Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany a.s. a Prírodných liečebných kúpeľov Smrdáky pre členov ZO a ich rodinných príslušníkov od 2.5. 2013 do 5.4. 2014. Zmluvné ceny pre členov SOZ ZaSS z „Cenníka 2013“ sú znížené o 20%.

Členovia si pobyty objednávajú  individuálne a pri nástupe sa preukazujú platným členským preukazom SOZ ZaSS. Skupinové objednávky zabezpečí Výbor ZO.

Kontaktná osoba na SOZ ZaSS:
PhDr. Margita Vitálošová,
tel.: 02/502 40 254,
e-mail: vitalosova@sozzass.sk

Zmluva >>>>