www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
august 2013
21.august 2013    Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa dnes zúčastní pracovného rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR v Bratislave. Rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR sa zúčastní aj predseda Vlády SR Robert Fico.
20.august 2013     Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnik zväzu JUDr. Z. Pavlech sa dnes zúčastnia na rokovaní s výborom ZO a vedením organizácie v DSS pre dospelých, Báhoň.
16.august 2013    Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS dnes rokuje  o príprave pracovnej porady a medzinárodnej konferencie hygienickej služby v ČR a verejného zdravotníctva v SR vo Vyhniach.
15.august 2013    Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS a JUDr. M. Laufiková, právnička zväzu sú dnes na rokovaní s výborom ZO a vedením organizácie v Záchrannej službe, Rastislavova 43, Košice.
12.august 2013    Dnes od 9.00 h sa koná na Úrade vlády SR rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR. Sociálni partneri sa nedohodli na výške minimálnej mzdy na rok 2014.
8. august 2013    Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a JUDr. Z. Pavlech sa dnes zúčastnia na KOZ SR prípravného rokovania na HSR SR. Predmetom rokovania okrem iného bude Návrh na úpravu sumy minimálnej mesačnej mzdy na rok 2014; Návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. august 2013    Pozývame Vás na pracovnú poradu predsedov základných odborových organizácií pri RÚVZ a ÚVZ, ktorá sa bude konať dňa 26. 9. 2013 v hoteli Termál, Vyhne 249.
2. august 2013   Členka VV SOZ ZaSS Mgr. D. Hrnčiarová a podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes  zúčastnia rokovania v Kúpeľoch, a. s. Brusno, kde poskytnú metodickú pomoc pri riešení problémov členov ZO.

1. august 2013

  Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní rokovania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Martine.
  Pozývame Vás na
medzinárodnú konferenciu "Porovnanie podmienok a výmena skúseností so sociálnym dialógom v oblasti  hygienickej služby v ČR a verejneho zdravotníctva v SR", ktorá sa bude konať v dňoch 26. - 27. 9. 2013 v hoteli Termál, Vyhne 249.