www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
júl 2013
30. júl 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a JUDr. M. Laufiková sa dnes zúčastnili rokovania v Zariadení sociálnych služieb v Komárne (Nová Stráž). Na rokovani s vedením zariadenia, zástupcami VÚC Nitra a odborov sa riešila problematika ďalšieho umiestnenia zamestnancov.
25. júl 2013 Dnes sa v zasadačke zväzu na pravé poludnie uskutoční kolektívne vyjednávanie o Dodatku č. 2 ku KZVS s ANS. Vyjednávači za SOZ ZaSS a LOZ  s vyjednávačmi za ANS budú rokovať o jedinom ustanovení dodatku, tým je požiadavka na zvýšenie platov všetkým zamestnancom nemocníc združených v ANS. (57)  V predloženom návrhu požadujeme 15% valorizáciu. O výsledku vyjednávania prinesieme informácie.
24. júl 2013 Dnes sa uskutočnilo na pôde ÚVZ SR pracovné stretnutie predsedu a podpredsedníčky zväzu s hlavným hygienikom prof. MUDr. I. Rovným, PhD., MPH . Predmetom stretnutia bolo oboznámenie sa s aktuálnou situáciou realizácie Projektu ESO 2 a jeho dopadov na ÚVZ a regionálne úrady. Ďalej sa diskutovalo o pripravovanej novelizácii zákona č. 355/2007 Z.z. o verejnom zdravotníctve. Na základe oznámenia MV SR sa realizácia oboch pripravovaných noriem posúva do ďalšieho obdobia.
19. júl 2013 Informácie zo summitu v Moskve o verejných službách (PSI). G20 sa musí zaoberať krízou pracovných miest >>>>
17. júl 2013 Predseda zväzu Mgr. Szalay sa zúčastnil pracovného stretnutia s Ing. Vladimírom Špánikom z nadácie FES, kde prerokovali účasť členov zväzu v projekte "Sieť mladých odborárov - MLADÝ HLAS PRE STREDNÚ EURÓPU"
15. júl 2013 Podpredsedníčka zväzu Ing. Pochybová sa zúčastnila rokovania na VÚC Žilina s riaditeľkou odboru sociálnych služieb Mgr. Paukovou. Predmetom rokovania bolo riešenie problematiky pracovného režimu zamestnancov zariadení sociálnych služieb.
Predseda zväzu Mgr. Szalay sa zúčastnil pracovného stretnutia s členmi výboru ZO NOU v Bratislave.
12. júl 2013 Dávame do pozornosti štatistiku priemerných platov za 1Q 2013, vývoj priemerných miezd v NH v porovnaní s priemernými mzdami v zdravotníctve v rubrike "Štatistika" (po prihlásení) >>>
11. júl 2013 Dávame do pozornosti vzorové stanovy pre Základné odborové organizácie SOZ ZaSS v rubrike "Právna poradňa" (po prihlásení) >>>
10. júl 2013 Dávame do pozornosti, že v septembri 2013 a to 20.-22.9. sa uskutoční VIII. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev SOZ ZaSS v Starej Turej >>>>>
2. júl 2013 Dávame do pozornosti štatistické hlásenia Základných odborových organizácií - bližšie informácie v sekcii pre predsedov ZO po prihlásení >>>>>
1. júl 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 10.00 h zúčastní na MPSVR SR kolektívneho vyjednávania o valorizácií KZVS pre štátnu službu a verejnú službu na rok 2013 a od 13.00 h sa predseda zväzu s podpredsedníčkou zväzu zúčastnia rokovania ODT na Ministerstve zdravotníctva SR.