www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
jún 2013
28. jún 2013 Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a členovia VV SOZ ZaSS Bc. J. Prčová a MUDr. J. Hajaš sa dnes zúčastnia rokovania na VÚC v Žiline.
27. jún 2013 Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní rokovania v Domove sociálnych služieb a v zariadení pre seniorov v Martine.
26. jún 2013 Kolektívneho vyjednávania v NsP Spišská Nová Ves sa dnes od 9.00 h zúčastní podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, JUDr. M. Laufiková (p. Michal Serbín).
24. jún 2013 Workshopu "EQUALITY PAYS OFF" (ROVNOSŤ SA VYPLÁCA) sa dnes v hoteli Falkensteiner v Bratislave, zúčastní PhDr. Margita Vitálošová, predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov pri KOZ SR.
20. jún 2013 22. rokovanie VV SOZ ZaSS sa uskutoční dnes od 8.30 h. Bude sa zaoberať okrem iného včerajším rozhodnutím ÚSTAVNÉHO SÚDU SR. Ústavní sudcovia včera na neverejnom zasadnutí pléna rozhodli, že zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek nie je v súlade s ústavou. Ďalej sa bude zaoberať zavedením DRG systému v SR, žiadosťami členov o sociálnu pomoc, stavom vyjednávania KZVS s AFN SR a ANS, aktuálnym stavom kolektívneho vyjednávania KZVS vo verejnej a štátnej službe pre rok 2013, priebežným vyhodnotením Projektu "Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu" za I. polrok 2013. VYHLÁSENIE VV SOZ ZaSS K ROZHODNUTIU ÚSTAVNÉHO SÚDU SR. >>>>

19. jún 2013 Dnes od 10.00 h sa uskutoční kolektívne vyjednávanie s Asociáciou štátnych nemocníc k dodatku ku KZVS v Ružinove, ktorého sa zúčastní predseda zväzu, podpredsedníčka zväzu a právničky zväzu.

Brusel, 18. júna 2013 - Kampaň o vode -  odpočítavanie začalo!
Vážení kolegovia, dňa 9. septembra 2013  Európska občianska iniciatíva (ECI) " Voda je ľudské právo! " zastaví zber podpisov a odovzdá ich všetky na vnútroštátne orgány za účelom overenia. S viac než 1,6 milióna zhromaždených podpisov je dosiahnuteľný nový cieľ získať 2 milióny podpisov.
Najnovšie údaje podľa jednotlivých krajín a minimálny počet podpisov potrebných z každej krajiny možno vidieť na našich webových stránkach:
http://www.right2water.eu/node/37/view  
>> celý článok >>


18. jún 2013 Po predbežnej dohode štátneho tajomníka MPSVR SR Mgr. B. Ondruša a predsedu zväzu Mgr. A. Szalaya, hlavného vyjednávača za KOZ SR sa uskutoční 1. júla 2013 o 10.00 h rokovanie o KZVS pre štátnu službu a verejnú službu v časti valorizácie platov pre rok 2013.
17. jún 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR.
14. jún 2013 Rokovanie ODT na MZ SR, ktoré sa malo konať 17. júna 2013 od 13.00 h sa z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti ministerky zdravotníctva SR bude konať 1. júla 2013.

13. jún 2013

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 12.30 h zúčastní schôdze zamestnancov v Domove sociálnych služieb Hrabiny.


Právničky zväzu budú od 10.00 h rokovať na odbore legislatívy na MZ SR o zákone o odmeňovaní.


12. jún 2013

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, JUDr. M. Laufiková sa dnes od 14.00 h zúčastnia rokovania u štátneho tajomníka Ing. Jozefa Buriana na MPSVR SR. Informácia z rokovania na MPSVR SR.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová bude dnes rokovať vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.


10. jún 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, JUDr. M. Laufiková, PhDr. M. Vitálošová, p. M. Serbin sa  v dňoch 10. 6. 2013 a 11. 6. 2013 v Piešťanoch,  zúčastnia II. vzdelávacieho modulu v rámci nórskeho projektu  "Kolektívne vyjednávanie a poznanie reálnej ekonomickej situácie u zamestnávateľa".
5. jún 2013 Medzinárodnej konferencie na tému "Rozvoj sociálneho dialógu a spolupráce v kúpeľníctve v zmysle dohody medzi odbormi SR, ČR a Maďarska"  v Dudinciach sa v dňoch 5. - 6. júna 2013 zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a Mgr. Ľ. Pazderová. Tlačová správa z medzinárodnej konferencie zástupcov zamestnancov pracujúcich v kúpeľoch v ČR, MR a SR.

3. jún 2013 INNOVATION NORWAY: Pozvánka na 2. vzdelávací modul  „Kolektívne vyjednávanie a poznanie reálnej ekonomickej situácie u zamestnávateľa“, ktorý sa bude konať v dňoch 10. – 11. júna 2013 zo začiatkom o 13.00 h v Piešťanoch. >>>>

  Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní rokovania s Výborom ZO  a vedením organizácie DSS  a zariadenia pre seniorov, J. Mazura 34, v Martine.