www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Marec 2013
27. marec 2013 VEĽKONOČNÉ PRIANIE

26. marec 2013

Dnes od 10.00 h bude zasadať Snem KOZ SR, ktorého sa zúčastnia členovia VV SOZ ZaSS Mgr. D. Hrnčiarová, Mgr. M. Bungerová, Bc. J. Prčová, p. P. Popelár, predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR PhDr. M. Vitálošová.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia na Ministerstve zdravotníctva SR pracovného stretnutia k zavedeniu unitárneho systému v SR.


25. marec 2013

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá sa bude konať  na Úrade vlády SR pod vedením jej predsedu ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR.


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právničky zväzu sa dnes od 13.00 h zúčastnia kolektívneho vyjednávania v SĽK Piešťany.


22. marec 2013

 

Povinné členstvo v komorách??? Zdravotnícki pracovníci sa v mnohých prípadoch obracajú na náš odborový zväz s otázkami ako sa staviame k požiadavke povinného členstva v komorách. Posielajú nám množstvo materiálov so svojimi stanoviskami. Stanovisko SOZ ZaSS je v tomto pohľade nemenné: členstvo v komorách má byť na báze dobrovoľnosti, nie povinnosti... >> celé stanovisko >>


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právničky zväzu sa dnes od 10.00 h zúčastnia rokovania so správcom konkurznej podstaty vo veci riešenia požiadaviek zamestnancov  NsP v Topoľčanoch.


21. marec 2013 Predseda SOZ ZaSS dnes od 8.00 h  rokoval so zástupcom ZO Záchrannej dopravnej a zdravotníckej služby v Bratislave.

20. marec 2013

Dnes sa podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová zúčastní rokovania Rady predsedov a zasadnutia Výboru ZO DFN v Bratislave.


19. marec 2013

 

V dňoch 19. a 20. marca 2013 sa predseda zväzu Mgr. A. Szalay, JUDr. M. Laufiková, PhDr. M. Vitálošová, PhDr. E. Sýkorová a p. M. Serbín zúčastnia v RZ CROCUS Kežmarské Žľaby 1. vzdelávacieho modulu "Sila sociálneho dialógu pri kolektívnom vyjednávaní".


18. marec 2013

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 13.00 h zúčastní zasadnutia DR SOREA a od 15.00 h s podpredsedníčkou zväzu Ing. D. Pochybovou a JUDr. M. Laufikovou  rokovania na Ministerstve zdravotníctva SR.


14. marec 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu JUDr. Laufiková sa zúčastnia rokovania v DSS Plavecké Podhradie.
13. marec 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes záčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR. Výzva >>>> celý článok

12. marec 2013 List predsedu SOZ ZaSS pána Mgr. A. Szalaya pani ministerke zdravotníctva SR:
   
Vážená pani ministerka,
    je  Vám známe, že najvýznamnejšou agendou nášho odborového zväzu je dosiahnutie primeranej úrovne odmeňovania zamestnancov zdravotníckych zariadení. Naším cieľom je, aby výška mzdového ohodnotenia práce bola garanciou zotrvania špičkových odborníkov v zdravotníckych zariadeniach na území Slovenska, aby nenútila zamestnancov jednotlivých profesií zúčastňovať sa rôznych protestných podujatí a vytvárať tak nepohodu a napäté situácie pre pacientov, ktorí sú na ich služby odkázaní.  >>>> celý list


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právničky zväzu JUDr. Saská, JUDr. Laufiková sa zúčastnia o 14:30 schôdze zamestnancov Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby v Bratislave.

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes o 10:00 zúčastnia rokovania výboru NR SR pre zdravotníctvo. (program >>>>)


11. marec 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu JUDr. Saská sa dnes o 13.00 h zúčastnia rokovania v DSS Hrabiny Nová Baňa s vedením ZO.
8. marec 2013 V rámci INNOVATION NORWAY projektu „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“. sa 1. vzdelávací modul „Sila sociálneho dialógu pri kolektívnom vyjednávaní“, na ktorý by sme Vás radi srdečne pozvali sa bude konať v dňoch 19. – 20. marca 2013 zo začiatkom o 13.00 h v rekreačnom zariadení OZ školstva a vedy na Slovensku CROCUS Kežmarské Žľaby.
>>> POZVÁNKA, NÁVRATKA >>>
>>>> Výzva zamestnancov NsP Prievidza!!!! Vláde SR, poslancom NR SR, prezidentovi SR, KOZ SR a Výkonnému výboru SOZ ZaSS >>>>

6. marec 2013

 

Nezdravotnícky personál Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach dnes na poludnie pred budovou nemocnice hlasnou formou pokračoval v proteste. Približne 75 pracovníkov svoje požiadavky vyjadrilo kričaním, trúbením, rapkáčmi a pískaním. Nezdravotnícki pracovníci žiadajú od vedenia nemocnice, aby prehodnotilo svoj postoj ohľadom vyjednávania kolektívnej zmluvy pred rozhodcom. Rovnako v rámci vyjednávania o kolektívnej zmluve požadujú 15-percentné zvýšenie tarifných miezd pre pracovníkov, ktorým sa nezvyšovali tarifné mzdy v roku 2012. Námestník nemocnice s poliklinikou v Bojniciach Ján Belanský 5. marca pre médiá uviedol, že nemocnica plánuje vyjednávať so zdravotnými poisťovňami, pretože zatiaľ nemá uzavreté zmluvy na celý rok 2013. "Od podmienok, ktoré sa nám podarí vyjednať s poisťovňami budeme môcť odvinúť aj vyjednávania s odborármi," doplnil. Predseda Základnej odborovej organizácie pri Nemocnici s poliklinikou v Bojniciach Marián Krčík sa dnes počas protestu vyjadril, že pracovníci plánujú v proteste pokračovať aj zajtra, v rovnakom čase a opäť hlasnou formou.


5. marec 2013

 

Dávame Vám do pozornosti článok TASR zverejnený v podkategórií Monitoring médií "Kolektívny spor medzi odbormi a malými nemocnicami pokračuje ďalej".


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a Mgr. Ľ. Pazderová sa 5. - 6. marca 2013 zúčastnia medzinárodnej konferencie "Vplyv demografického vývoja na sociálny dialóg v sociálnych službách", ktorú organizujú Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče v ČR, SOZ ZaSS a VIDA v spolupráci s nadáciou FES. Konferencia sa bude konať v hoteli Avanti v Brne.


PhDr. M. Vitálošová sa dnes od 10.00 h zúčastní zasadnutia Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR, ktorá sa bude konať v budove KOZ SR v Bratislave.


4. marec 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právničky zväzu JUDr. M. Laufiková a JUDr. Z. Saská sa dnes od 14.00 h zúčastnia kolektívneho vyjednávania v SLK Piešťany.