www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
2014
Január 2014
2% z dane z príjmov právnických a fyzických osôb, pre SOZ ZaSS
Február 2014
Marec 2014
Apríl 2014
Máj 2014
Jún 2014
Volejbal 2014
Júl 2014
August 2014
September 2014
Október 2014
November 2014
December 2014