www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Júl 2014
31. júl 2014 Dnes sa u predsedu zväzu zišli zástupcovia OZ združených v EPSU na pracovnom stretnutí o účasti na septembrovom zasadaní obvodu strednej Európy a západného Balkánu v Budapešti a prípravou správy za SR na toto rokovanie. Prediskutovali aj účasť na pracovnom stretnutí k smernici EÚ o pracovnom čase a o účasti na stretnutí v Prahe, kde sa uskutoční stretnutie zástupcov odborov z verejných služieb ČR, SR a Rakúska. Za náš zväz sa stretnutia zúčastnili aj podpredsedníčka Ing. D. Pochybová a Mgr. Ľ. Pazderová.

30. júl 2014 AFL-CIO a ETUC vydali spoločné zásady pre Transatlantický obchod a Investičné partnerstvo.
25. júl 2014 Dávame Vám do pozornosti list Európskej odborovej organizácie novozvoleným členom Európskeho parlamentu.
18. júl 2014 Dávame Vám do pozornosti, že sme zverejnili štatistiku priemerných platov za 1. Q 2014. (Štatistiku nájdete po prihlásení v rubrike ŠTATISTIKY).

15. júl 2014

V rámci KOZ SR sme spoločne diskutovali a následne predložili návrhy KZVS pre VS a ŠS na rok 2015, o ktorých sa po prvýkrát vyjednáva na Úrade vlády SR. Navrhnuté texty obidvoch KZVS nájdete v podstránke informácie pre predsedov.


14. júl 2014 Hotelová spoločnosť SOREA ponúka Medvedie dni s ubytovaním na Hrebienku.

11. júl 2014

Od 9.00 h sa stretnú na pôde KOZ SR vyjednávači KZVS pre VS a ŠS na rok 2015. Diskutovať budú o postupe vyjednávania  a zaujmú stanovisko k listu z Úradu vlády SR k tejto problematike.


10. júl 2014

Dnes sa uskutoční rokovanie zástupcov SOZ ZaSS v Mestskej nemocnici v Zlatých Moravciach. Rokovania sa zúčastní podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právničky zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. D. Farkasová.


EPSU - Európsky semester - odporúčania pre jednotlivé krajiny 2014.

9. júl 2014

V Bruseli sa uskutoční v dňoch 9. – 10. júla 2014 500. Plenárne zasadanie hospodárskeho a sociálneho výboru. Rokovania sa zúčastní predseda zväzu Mgr. Anton Szalay. Informácia z EHSV.


8. júl 2014

EPSU - Pracovníci zdravotníctva a sociálnych služieb sa postavili proti sociálnemu dampingu.


PSI  -  Zdravotnícki pracovníci zabití najhoršou Ebolou aká kedy vypukla.

PSI - PSI drží so všetkými odborovými zväzmi v USA v boji za sociálnu spravodlivosť.


7. júl 2014

Ing. D. Pochybová – podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

EPSU - Talianský premiér Renzi vyzvaný na zabezpečenie dane z finančných transakcií.


4. júl 2014

Dnes v popoludňajších hodinách sa uskutoční pracovné stretnutie zástupcov SOZ ZaSS a vedenia spoločnosti Svet zdravia v zasadačke zväzu. Za zväz sa ho  zúčastnia: predseda zväzu Mgr. A. Szalay,  podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková. Predmetom diskusie bude budúci dialóg medzi Svetom zdravia, ktorý v súčasnosti prevádzkuje 12 zdravotníckych zariadení na Slovensku a SOZ ZaSS.


3. júl 2014

Od 13.00 h sa uskutoční rokovanie Rady predsedov OZ KOZ SR, na ktorom sa bude diskutovať o balíčku 15 opatrení vlády prezentovaných predsedom vlády. Zástupcovia odborových zväzov zaujmú stanovisko KOZ SR k danej problematike.


2. júl 2014

Od 13.00 h sa v budove NR SR stretnú predseda a podpredsedníčka zväzu s predsedom zdravotníckeho výboru NR SR Richardom Rašim. Témami stretnutia sú: Plánované platby štátu za svojich poistencov do zdravotných poisťovní v roku 2015 a návrh štátneho rozpočtu v kapitole zdravotníctvo.


Po skončení pracovného stretnutia v NR SR sa obidvaja presunú na Klenovú ul. do Národného onkologického ústavu, kde budú rokovať s členmi výboru ZO pri NOÚ o ďalšom pôsobení odborovej organizácie a vývoji členskej základne.


1. júl 2014

Na MZ SR sa od 13.00 h začne rokovanie Odvetvovej HSR. Do programu rokovania boli mimo iného zaradené aj okruhy tém: Aktuálny stav prípravy zákona pre odmeňovanie, diskutovať sa bude aj o pripravovanom návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2015 a platbách štátu za svojich poistencov. Odznejú i informácie o Drg. systéme a príprave e-health v SR.


Cestovné poistenie pre členov odborov.