www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
September 2014

30. september 2014

Dnes bolo podpísané predĺženie platnosti KZVS s Asociáciou nemocníc Slovenska do 31. decembra 2014.

______________________________________________________________________

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Výboru EHSV pre občianstvo a sociálne veci v Bruseli.


Ing. Daniela Pochybová – podpredsedníčka OZ sa zúčastní  prípravy kolektívneho vyjednávania k návrhom KZ VS pre štátnu a verejnú službu pre rok 2015 na KOZ SR v Bratislave.


29. september 2014

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 13.00 h zúčastní Predstavenstva JMF, ktoré sa bude zaoberať hospodárskymi výsledkami JMF a obchodných spoločností k 31.8.2014.


Zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR na MPSVR SR v Bratislave sa dnes od 13.00 h zúčastní podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová.


23. september 2014

 

V Európskom informačnom centre na Palisádach 29 v Bratislave sa dnes od 9.00 h bude konať konferencia na tému: „Ekonomické a sociálne politiky EÚ a odbory“, ktorej sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.


22. september 2014

Predseda zväzu sa  dnes od 9.00 h na Úrade vlády SR zúčastní rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR. Do programu okrem iného je zaradený aj Návrh minimálnej mzdy pre rok 2015.


19. september 2014

Medzinárodnej konferencie „Strukturální změny v sektoru lázeňství a jejich dopady na zaměstnance a podmínky jejich práce“, ktorá sa bude konať 19. – 20. 9. 2014 v Priessnitzovy léčebné lázne v Jeseníku, sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay, Mgr. Ľ. Pazderová a zástupcovia ZO z kúpeľov. TLAČOVÁ SPRÁVA a REAKCIE NA TLAČOVÉ VYHLÁSENIE a Quo vadis, spa?


18. september
 2014

Dnes od 8.30 h  na Vajnorskej 1 v Bratislave sa bude konať 31. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS. Predmetom rokovania okrem iného bude Informácia z rokovaní odborových orgánov; Žiadosti členov o sociálnu pomoc; Organizačno-technické zabezpečenie Medzinárodnej konferencie zariadení sociálnych služieb SR a ČR v rámci nórskeho projektu; Aktuálny stav kolektívneho vyjednávania KZVS vo verejnej a štátnej službe pre rok 2015; Obsahovo-technické zabezpečenie školenia hospodárov a revízorov účtov resp. predsedov revíznych komisií ZO; Stav prípravy KZVS s ANS na obdobie rokov 2014 - 2016.


Dávame Vám do pozornosti Štatistiku priemerných platov za 1. - 2. Q 2014, ktorú nájdete po prihlásení v rubrike ŠTATISTIKA.


17. september
 2014

Podpredsedníčka SOZ ZaSS, Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania prípravy Hospodárskej a sociálnej rady SR na KOZ SR v Bratislave.


16. september
 2014

Ing. Daniela Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa dnes zúčastní prípravy na kolektívne vyjednávanie k návrhom KZVS pre štátnu a verejnú službu na KOZ SR v Bratislave.


12. september 2014

Podpredsedníčka SOZ ZaSS, Ing. Daniela Pochybová sa dnes zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.


11. september 2014

Ing. Daniela Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa dnes pracovne stretne s hlavným hygienikom na ÚVZ SR v Bratislave.


10. september 2014

Dávame Vám do pozornosti ponuku ČSOB pre členov odborov. Balík ČSOB Pohoda a Hypotéku s mimoriadnými splátkami.


8. september 2014

 

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa v dňoch 9. a 10. 9. 2014 zúčastní stretnutia zástupcov OZ združených v EPSU v Budapešti.


4. september 2014 Pracovného stretnutia k smernici EÚ o pracovnom čase, ktoré sa bude konať dnes v Bruseli sa zúčastnia podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a členka VV SOZ ZaSS PhDr. B. Sokolová.