www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Júl 2015

29. júl 2015

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnik zväzu JUDr. Z. Pavlech sa stretnú dnes popoludní v UN Bratislava - Ružinov s predsedníčkou ZO Helenou  Dugovičovou. Na pracovnom stretnutí prediskutujú činnosť ZO.


Právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa dnes zúčastní ďalšieho kola vyjednávania kolektívnej zmluvy vo Fakultnej nemocnici v Žiline.


28. júl 2015

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia rozporového konania na MZ SR od 15.00 h k novele zákona č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene...... Závery z rozporového konania.


27. júl 2015

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa na pozvanie prezidentky SKSaPA Mgr. I. Lazorovej, dipl. p. a., zúčastní dnes predpoludním pracovného stretnutia zástupcov profesijných a odborových organizácií fungujúcich v zdravotníctve na pôde SKSaPA v Bratislave. Predmetom diskusie bude výmena informácií a koordinácia spoločných aktivít k návrhu novelizácie zákona č. 578/2004 Z. z. zameraného okrem iného aj na odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov. VYHLÁSENIE.


24. júl 2015

 

Dnes končí pripomienkové konanie k novele zákona č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene....., v ktorom je zapracovaný dlho očakávaný návrh pre odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov. Zverejňujeme Stanovisko SOZ ZaSS v rámci pripomienkového konania.


21. júl 2015

 

Dnes sa pred obedom (11.30 h) stretnú vyjednávači KZVS pre ŠS a VS pre rok 2016. Prediskutujú znenie oboch KZVS a dohodnú postup vyjednávania. Od 13.00 h sa uskutoční na Úrade vlády SR prvé kolo vyjednávania s vyjednávačmi za vládu, vyššie územné celky a Združenie miest a obcí na Slovensku. O prípadných záveroch bude informovať hovorkyňa KOZ SR. Informácia z kolektívneho vyjednávania.


JUDr. M. Laufiková sa zúčastní stretnutia s výborom ZO pri FN v Žiline, kde spoločne preberú návrh KZ spolu so zástupcami LOZ a OZSaPA.  Od 13.00 h. sa zúčastní kolektívneho vyjednávania KZ s vedením FN Žilina.


20. júl 2015

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes stretne s predsedníčkou ZO pri Nemocnici s poliklinikou v Dunajskej Strede p. Fedorkovou. Prediskutujú situáciu v základnej organizácii a tiež otázky spojené s novým nájomcom nemocnice.


Predseda zväzu uskutoční návštevu zariadenia Gladius v Topoľníkoch v súvislosti s prípravou septembrového spoločného stretnutia VV SOZ ZaSS a VR OS ZaSP ČR.


15. júl 2015

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva a Rady predsedov KOZ SR.


14. júl 2015

 

Vážení predsedovia nezabudnite, termín odovzdávania štatistík ZO - 25. 8. 2015 sa blíži.


►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní rozporového konania k Vyhláške MZ SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, ktoré sa uskutoční na MZ SR od 10.00 h.


EOK ku Grécku: Vyhnutie katastrofy za neuveriteľne vysokú cenu.


Otvorený list vedúcim predstaviteľom EÚ od Európskej odborovej konfederácie.


9. júl 2015

 

►JUDr. Z. Pavlech - právnik zväzu, p. M. Krčik - člen VV SOZ ZaSS a p. M. Serbín uskutočnia metodickú návštevu v Poliklinike Dubnica nad Váhom.


Ing. D. Pochybová - podpredsedníčka OZ sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.


09.07. - 10.07.2015 - Ing. D. Pochybová - podpredsedníčka OZ sa zúčastní zasadania sektorovej rady pre prípravu kvalifikačných kariet v odvetví zdravotníctvo a sociálne služby na Donovaloch.


3. júl 2015

 

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa  dnes zúčastní pracovného stretnutia ohľadom vyhotovenia kariet kvalifikácie na pracovnej pozícií verejný zdravotník.


2. júl 2015

 

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní zasadania Komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.


1. júl 2015

►V dňoch 1. a 2. júla 2015 sa bude konať Schôdza Skupiny II. EHSV a 509. plenárne zasadnutie EHSV, ktorých sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay. Predseda zväzu sa 1. júla tiež zúčastní prijatia u vedúceho úradu Eurokomisára p. Juraja Nociara, pri príležitosti ukončenia mandátu členov EHSV.