www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
2016
Január 2016
2% z dane z príjmov právnických a fyzických osôb, pre SOZ ZaSS - 2016
Február 2016
Marec 2016
April 2016
Maj 2016
Jún 2016
Júl 2016
August 2016
September 2016
Október 2016
November 2016
December 2016